article banner
HR services

Geen lage WW-premie zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst!

John Boer John Boer

Voor de WW gelden twee tarieven voor alle werkgevers. Een laag tarief voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren en voor (vrijwel) alle andere gevallen een hoog tarief dat altijd 5 procent punten hoger is.

Schriftelijke overeenkomst vereist voor toepassing van lage premie

Een belangrijke voorwaarde voor het mogen toepassen van de lage premie is dat er een schriftelijk overeenkomst aanwezig moet zijn.

De ervaring leert dat bij oude dienstverbanden soms geen schriftelijke vastlegging is gemaakt en er slechts mondelinge afspraken zijn. Ook kan het zijn dat u werknemers in dienst heeft die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst hadden voor bepaalde tijd, maar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd.

Is er voor deze werknemers geen schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig? Dan is het is belangrijk dat u dit alsnog vastlegt.

Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie

In de loonadministratie kunt u een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer waarin de bestaande afspraken duidelijk zijn vastgelegd. U hoeft in dat geval dus niet perse een uitgebreide arbeidsovereenkomst op te (laten) maken.

U mag voor deze werknemers dan de lage WW-premie gebruiken als het addendum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Werknemer en werkgever hebben het schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • U bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Ons advies

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet verstreken, maar wilt u deze tussentijds omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Of wordt een contract voor bepaalde tijd opgevolgd door een contract voor onbepaalde tijd? Dan mag u dit ook vastleggen in een addendum. En u mag vanaf dat moment de lage premie toepassen!

Heeft u hulp nodig bij de vastlegging? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze loonheffingenspecialisten.

Actualiteiten