article banner
Tax

Mogelijkheden pensioenopbouw voor dga uitgebreid

Edzo Boven Edzo Boven

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft zijn visie op de toekomst van pensioen in eigen beheer uitgebreid van twee naar drie mogelijkheden. Echter geeft hij zelf al een hint welke van de drie (volgens hem) de juiste keuze is.

Opties pensioen in eigen beheer

De bestaande opties zijn:

  • de oudedagsbestemmingsreserve (OBR);
  • en het oudedag-sparen-eigen beheer(ook verkort tot OSEB).

Staatssecretaris Wiebes heeft, in het overleg van de kamer commissie Financiën, aangegeven meer te zien in een afkoop van het tot op heden opgebouwde pensioen in eigen beheer. Hij heeft daarbij aangegeven eigenlijk niets te voelen voor een nieuwe, fiscaal gefaciliteerde, opbouw van pensioen in eigen beheer.

Fiscale waarde nieuwe variant

In de nieuwe variant wordt het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde buiten de fiscale heffing gelaten. De afkoop betreft dan de op de fiscale balans opgenomen fiscale waarde. Staatssecretaris Wiebes stelt voor deze fiscale waarde voor slechts 80% in de belastingheffing te betrekken. 20% wordt dus “vrijgesteld van heffing”.

Hier wordt aangesloten bij de eerder gehanteerde systematiek bij het afwikkelen van de levensloopregeling. De “afkoopmogelijkheid” moet nog nader worden ingevuld., maar het lijkt erop, dat het niet slechts een “eenjarige” afwikkeling betreft, maar dat de afwikkeling in een aantal jaren plaats kan vinden. Het ministerie van Financiën komt voor het Kerstreces met een nader uitgewerkt plan en moet de “fiscale afwikkeling” per 1 januari 2017 in gaan.

Aanspraak nabestaandenpensioen

Net als bij de andere twee varianten moet ook in dit geval de partner van de dga mede akkoord gaan. Er bestaan namelijk na afkoop geen pensioenaanspraken meer. De partner van de dga verliest dus zijn/haar aanspraken op een nabestaandenpensioen. Niet alleen voor het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde, maar ook voor het bij de fiscale waarde behorende nabestaandenpensioen.

Belangrijk is om te onderkennen dat, vanaf 1 januari 2017, bij deze variant er geen fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer meer mogelijk is. De dga is aangewezen op lijfrentesparen, , aflossen van de , dan wel het pensioen extern bij een verzekeraar onderbrengen. Het “probleem” op dit moment is dat er nauwelijks tot geen verzekeraars meer zijn die een pensioen van een dga wensen te verzekeren. Zodra er “markt voor is” verandert dit wellicht snel.

Afkoopperiode

De grote vraag is hoe lang de “afkoopperiode” wordt. De dga dient om te kunnen afkopen tenminste te beschikken over voldoende vrije liquiditeiten om de heffing over 80% van de fiscale reserve te kunnen betalen. Indien deze liquiditeiten er niet zijn, is het enige alternatief de huidige pensioenaanspraken te laten staan. Dit betekent dat (in tegenstelling tot de OBR en OSEB) er nu geen “omzetting met gesloten beurzen” kan plaatsvinden waarbij het mogelijk is vrij eenvoudig “met een schone lei” te beginnen aan een nieuwe eigen beheer periode. Er is in de nieuwe variant geen fiscaal gefaciliteerde eigen beheer mogelijkheid meer.

Vierde variant

Als pensioenadviseurs bij Grant Thorton blijven wij ons afvragen waarom er geen vierde variant is aangedragen: het op een geblokkeerde bank- of beleggingsrekening sparen van een beschikbaar premie pensioen. Dit geeft de mogelijkheid voor de dga toch iets voor het pensioen te sparen. Zo staat er op de pensioeningangsdatum daadwerkelijk een opgebouwd saldo op de geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Dit kan gebruikt worden om een pensioen aan te kopen.

Uitvoeringstechnisch is dit zeer overzichtelijk: de premie gaat op een geblokkeerde rekening, welke direct de hoogte van de pensioenverplichting is. Rendementen op deze rekening (positief en negatief) blijven buiten de belastingheffing en worden pas na uitkering belast. In boekhoudtermen: “rechts en links is gelijk”.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor pensioenopbouw in eigen beheer? Neem hiervoor contact op met één van onze pensioenadviseurs.