Private clients

Ondersteuning kinderen bij het financieren van een woning

Erik van der Sande
Door:
Ondersteuning kinderen financieren woning
De woningmarkt is overspannen. Aan de prijsstijgingen lijkt geen einde te komen. Het wordt voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker om een betaalbare woning te kopen. Veel ouders kiezen ervoor om hun kinderen te ondersteunen. Dat kan op veel manieren.
Onderwerpen

Op welke wijze kunnen ouders hun kinderen ondersteunen bij de aankoop van de woning?

Ouders kunnen hun kinderen op verschillende manieren bij de aankoop van een woning ondersteunen. Denk onder meer aan:

  • Het doen van een schenking;
  • Het verstrekken van (aanvullende) financiering;
  • Het ondersteunen bij de betaling van rente.

De laatste mogelijkheid werken wij hierna verder uit.

Ondersteunen bij de betaling van rente

Barend en Maaike hebben een dochter Fleur. Fleur heeft een mooie woning op het oog en wil een lening bij de bank afsluiten. Echter, dit lukt alleen als Barend en Maaike zich verplichten om elk jaar een schenking te doen aan Fleur ter grootte van een deel van de te betalen rente. Het gaat om een bedrag van 5.000 euro. Als Barend en Maaike zich contractueel verplichten om 10 jaar lang 5.000 euro te schenken dan bedraagt de contante waarde bij een rente van 6% ongeveer 37.000 euro.

De Belastingdienst ziet dit als een schenking ineens. Het te belasten bedrag is de contante waarde. Als er geen contractuele verplichting is, dan schenken zij elk jaar 5.000 euro. Dit bedrag is lager dan het bedrag dat ouders hun kinderen jaarlijks belastvrij mogen schenken en wordt daarmee niet belast.

De oplossing is het toevoegen van een opschortende voorwaarde aan de schenking. De schenking wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de voorwaarde wordt vervuld. Barend en Maaike doen een schenking voor 2024 en de negen jaar daaropvolgend. Voor elk van die schenkingen moet een voorwaarde worden opgenomen. Deze voorwaarde stemmen Barend en Maaike af met de bank.

Gekozen wordt voor een bepaling dat de financiële situatie van Fleur in het desbetreffende jaar dusdanig is dat zij de financieringslast niet geheel kan nakomen. Dit betekent dat de schenking wordt opgeschort (bijvoorbeeld de schenking die ziet op het jaar 2025) totdat aan de voorwaarde (het niet geheel kunnen nakomen van de financieringslast) wordt voldaan.

Conclusie

Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Stemt de keuzes die u maakt goed af met uw fiscaal adviseur. Het voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Neem contact op