article banner
Tax

Risico voor WGA-eigenrisicodragers neemt in 2017 toe

John Peek John Peek

De wetgeving rond de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikte) gaat per 1 januari 2017 drastisch wijzigen. Dit heeft consequenties voor elke werkgever, zoals wijziging van de premies of het volledig verantwoordelijk worden voor verzuimbegeleiding, re-integratie en uitbetaling van ziekte of WGA uitkeringen.

Welke situatie is op u van toepassing?

En wat wilt u vanaf 1 januari 2017?

  • Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u dit blijven vanaf 1 januari 2017?
  • Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u terug naar het publieke stelsel vanaf 1 januari 2017?
  • Bent u als werkgever nu verzekerd in het publieke stelsel, maar wilt u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden?

Dan is het goed dat u op de hoogte bent van de aangekondigde wijzigingen in de WGA per 1 januari 2017. Overweeg uw stap goed en laat u door ons begeleiden of adviseren wat voor u en uw onderneming de beste oplossing is.

Overweging 1

Wel of niet terug naar het publieke stelsel?

Verzekeraars moeten medio 2016 de premies voor 2017 bekendmaken. Deze premies zijn naar verwachting hoger omdat het uitkeringsrisico ook hoger ligt als gevolg van de uitbreiding van de groep werknemers die onder de verzekering valt.

Vraag die u zich moet stellen:

Is het aan de hand van deze premie-opgave financieel interessant gebruik te maken van het publieke stelsel of van het eigenrisicodragerschap?

Keuze 1

Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA (vast) en wil dit blijven.

Vanaf 2017 geldt dat een eigenrisicodrager voor de WGA (vast) ook verplicht eigenrisicodrager wordt voor de flexwerkers. Flexwerkers zijn onder andere zieke werknemers van wie het dienstverband wordt beëindigd en werknemers die binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden en geen WW-uitkering ontvangen (en ondertussen geen dienstbetrekking elders hebben).
Inmiddels heeft u als eigenrisicodrager voor de WGA een brief gehad van de belastingdienst waarin de wijzigingen staan met daarin tevens het verzoek om een nieuwe garantieverklaring van de verzekeraar op te sturen.

Actie

Dien vóór 31 december 2016 de nieuwe garantieverklaring van de verzekeraar in bij de belastingdienst indien u eigenrisicodrager wenst te blijven.

Keuze 2

Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA (vast) en wil terug naar het publieke stelsel.

Per 1 januari 2017 wordt de premie gebaseerd op alle historische en toerekenbare WGA-lasten en verdwijnt het eventuele premievoordeel. Dus ook de WGA-lasten tijdens de eigen risicoperiode hebben hun effect op de premie die door het UWV wordt vastgesteld. In de overgangsfase tot 1 januari 2017 geldt meestal de minimumpremie bij een overstap, waardoor de werkgevers met een ‘schone lei’ beginnen en in het eerste jaar een premievoordeel kunnen behalen.

Acties

  1. Dien nog vóór 1 januari 2017 een verzoek tot beëindiging van het eigenrisicodragerschap in bij de belastingdienst om tijdig terug te keren naar het publieke stelsel in verband met de juiste berekening van de WGA premie.
  2. Zeg op tijd uw private WGA verzekering op bij uw verzekeraar.

Keuze 3

Ik wil per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Werkgevers die op of na 1 januari 2017 kiezen voor eigenrisicodrager voor de WGA, worden automatisch eigenrisicodrager voor zowel het vast en het flex deel van de WGA. Het risico van de reeds ingegane WGA-flex uitkeringen van voor 2017 worden echter niet aan werkgevers doorbelast. Het kan daarom interessant zijn om uit het publieke stelsel te stappen.

Actie

Laat u door ons adviseren om een juiste keuze te maken en dien vóór 1 oktober 2016 een verzoek tot eigenrisicodragerschap inclusief de garantieverklaring bij de belastingdienst in.

Overweging 2

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

Naast het eigenrisicodragerschap voor de WGA kunt u ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet flexibele arbeidskrachten (ZW-flex). Ook hier blijft u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw werknemers die:

  • ziek uit dienst zijn gegaan bij een contract voor bepaalde tijd; of
  • voor werknemers die binnen 28 dagen na einde dienstbetrekking ziek zijn geworden en geen recht hebben op een WW-uitkering of een dienstbetrekking elders gehad hebben.

Vraag die u zich moet stellen:

Wilt u door eigenrisicodragerschap meer invloed hebben op de begeleiding en re-integratie van deze zieke werknemers dan dat het UWV doet?

Wat kan Grant Thornton voor u betekenen?

  • Wij geven inzicht in de vraag of het eigenrisicodragerschap voor u de juiste keuze is.
  • Wij controleren de afgegeven Whk-beschikking op juistheid.
  • Wij geven advies op maat op basis van uw specifieke situatie.

Vragen?

Heeft u een vraag over het eigenrisicodragerschap of over andere zaken? Neem dan contact op met uw salarisadministrateur/adviseur bij HR Services van Grant Thornton.