Belastingdienst

Webmodule arbeidsrelatie geeft duidelijkheid bij inhuur

John Boer
Door:
insight featured image
De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) van de Belastingdienst is een speciale website waarin opdrachtgevers via een vragenlijst zien of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een opdracht of dat er een arbeidscontract nodig is. U kunt hiervoor ook op onze website terecht. En dat niet alleen. We helpen u ook om de regels beter te begrijpen, want de fiscale regels bij inhuur blijven lastig.
Onderwerpen

Voor het inhuren van zelfstandigen gelden allerlei fiscale regels. Hierdoor is het voor in Nederland gevestigde opdrachtgevers niet altijd direct duidelijk of er bij het inhuren van zelfstandigen sprake is van een zelfstandige zzp’er of dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit laatste leidt er immers toe dat de opdrachtgever een arbeidscontract moet opstellen voor de opdracht.

Structuur probleem in de wereld van de arbeidsmarkt

Een helder onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is van belang voor de hele arbeidsmarkt. De praktijk van de arbeidsmarkt kent momenteel een structureel probleem waarbij het niet altijd duidelijk is of de werkzaamheden uitgevoerd worden als zelfstandige of als werknemer met een arbeidscontract. Dit is belangrijk want per type overeenkomst bestaan grote verschillende op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming, rechten op sociale zekerheid en de fiscale behandeling van een contract.

Loondienst of zelfstandig ondernemen

Een werknemer is in loondienst als hij in dienstbetrekking is bij een werkgever. Dit wordt vastgelegd in een arbeidscontract met afspraken over:

 • werken onder leiding en toezicht
 • duur contract
 • aantal werkuren
 • het loon
 • opbouw vakantiedagen, vakantiegeld
 • opbouw pensioen
 • de werknemer is verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid & werkloosheid (UWV)

Een zelfstandigen is in theorie eigen baas. Hij of zij:

 • werkt op projectbasis
 • bepaalt zijn of haar eigen werktijd
 • bepaalt zijn of haar eigen uurtarief
 • heeft geen vast inkomen
 • verwerkt zijn of haar eigen administratie, facturatie en debiteurenbeheer
 • is niet verplicht verzekerd. De zelfstandigen moet zichzelf verzekeren voor aansprakelijkheid / ziekte en arbeidsongeschiktheid en oude dag.

Webmodule om de regels te verhelderen

Om de regels voor het inhuren van zelfstandigen enigszins te verduidelijken, heeft de overheid een anonieme, online vragenlijst ontwikkeld (webmodule beoordeling arbeidsrelatie). De webmodule is speciaal voor Nederlandse opdrachtgevers met opdrachten die in Nederland worden uitgevoerd. Na het doorlopen van de vragenlijst ziet u als opdrachtgever een van de volgende resultaten:

 • Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
 • Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking.
 • Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.

De webmodule van de belastingdienst zit in een pilotfase tot de zomer 2021. In deze fase hebben de resultaten geen juridische binding. Opdrachtgevers kunnen geen rechten ontleden aan de uitkomst van de webmodule. De resultaten zijn slechts ter indicatie en helpen de opdrachtgever om te beoordelen op welke wijze de werkzaamheden/opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Na evaluatie van de pilot verbetert de overheid de module waar nodig. Dit doet zij in samenwerking met de relevante sectoren.

Webmodule van Grant Thornton

Wij merken dat veel ondernemers de aard van hun opdracht liever niet op de website van de belastingdienst invullen. Daarom hebben wij voor u een eigen webmodule waarmee u anoniem de arbeidsrelatie kunt beoordelen. Onze tool is gebaseerd op de webmodule van de Belastingdienst. Na het invullen van de vragenlijst volgt een rapportage met daarin de resultaten van de betreffende opdracht.
Is het resultaat niet wat u verwacht of had gehoopt, dan adviseren wij u graag hoe de opdracht anders vorm te geven om aan de veilige kant te blijven.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.