Liquiditeitsproblemen

7 praktische tips voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

A. Azulai-web-kl-21925-60x60.jpg
Door:
business woman with calculator
De economische consequenties van het coronavirus zijn verstrekkend en een recessie lijkt ophanden. Met name bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren, zoals de reisbranche, detailhandel en horeca, zullen als eerste worden geconfronteerd met liquiditeitskrapte. De verwachting is dat de recessie uiteindelijk doorwerkt in de hele economie.
Onderwerpen

Een aantal Nederlandse banken heeft aangegeven aflossingen op financieringen tot 2,5 miljoen euro op te willen schorten voor een periode van 6 maanden. Zo ontstaat er ruimte bij bedrijven om herstructureringsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de continuïteit te waarborgen. 

Hieronder vindt u 7 maatregelen die u kunt nemen om stabiliteit en continuïteit te waarborgen in deze onzekere tijden: 

Werk liquiditeitsprognoses uit 

Wanneer u als ondernemer nog niet eerder bent geconfronteerd met liquiditeitstekorten lijkt het proces van het continue opstellen van liquiditeitsprognoses (‘rolling cashflow forecasting’) op overbodige administratie. Wij horen vaker van ondernemers en financieel managers dat er “weinig aan de cash te managen valt” en dat er gewoon behoefte is aan extra financiering. Het opstellen van liquiditeitsprognoses vraagt specifieke kennis van de financiële afdeling, maar zorgt vrijwel altijd voor extra financiële bewegingsruimte. Deze bewegingsruimte is hard nodig om de echte acties en maatregelen te implementeren. 

Werkkapitaal management is essentieel 

Werkkapitaal beïnvloedt zowel uw kapitaalbeslag als uw leencapaciteit. Asset based lending (lening gebaseerd op de hoogte van het werkkapitaal) faciliteiten bewegen mee met het werkkapitaal. Het is belangrijk vooraf te modelleren wat een afname of toename van het werkkapitaal met deze faciliteiten doet. Zo kan een euro voorraadreductie meer opleveren dan een euro debiteurenreductie. Denk bij werkkapitaal management verder aan operationele maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van besteleenheden, betalingscycli, facturatiemomenten en made-to-order in plaats van made-to-stock. 

Stresstesten – anticipeer op mogelijke scenario’s 

Een prognose moet u zien als een dagblad. Het heeft alleen waarde op het moment dat het is opgesteld. Acties ondernemen op alleen een prognose is onvoldoende. Het gaat toch nooit zoals u had voorzien. Houd rekening met verschillende scenario’s en houd in de gaten of er voldoende liquiditeit is om, ook in alternatieve scenario’s, ervoor te zorgen dat u de benodigde acties en maatregelen kunt uitvoeren. 

Financiering - houd uw convenanten scherp in de gaten 

Controleer in hoeverre u voldoet aan de bankconvenanten (en de convenanten van eventuele andere vreemd vermogen verschaffers). Als er rode cijfers worden geschreven worden de bankconvenanten al vrij snel gebroken. Dit is niet direct een reden tot zorg. Mogelijk kan er in een volgende periode iets goed worden gemaakt. Bovendien meten banken niet regelmatig zolang de schulden netjes worden afgelost. Heeft u nog ruimte in uw rekening courant kredietfaciliteit? Controleer dan of u wel aan de voorwaarden van de financieringsovereenkomst voldoet om deze kredietruimte op te nemen. 

Wees proactief in uw relatie met de bank 

Communiceer proactief met de bank. Geef inzicht in de mate waarop de huidige marktomstandigheden uw onderneming beïnvloedt, zowel op het gebied van de handel als de liquiditeit. Op deze manier heeft u meer kans op flexibiliteit van de bank. 

Wat kunnen de bestaande aandeelhouders doen? 

Hoewel er additionele financiering kan worden opgehaald bij derden (denk aan banken, private equity en informal investors), kunnen in veel gevallen de bestaande aandeelhouders en financiers ook uitkomst bieden. Mogelijk zijn zij het meest bereid om tegen acceptabele kosten additionele financiering te verschaffen. Vaak is dit ook een vereiste van banken voor zij hun financiering willen uitbreiden. 

Onderzoek tijdelijke financieringsopties 

Overige bronnen van financiering kunnen zijn: uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst, betalingsregelingen met leveranciers, en specifieke activa financiering (factoring en sale- and lease-back constructies).