Impact House

De veerkracht van een bedrijf: waarom een klimaatstrategie essentieel is

Door:
Elisabeth Simon
De veerkracht van een bedrijf
Stelt u zich voor: zomerse hittegolven verstoren uw waardeketen, de stijgende zeespiegel bedreigt uw vestigingen nabij de kust, strengere regels voor koolstofuitstoot maken uw producten minder concurrerend. Dit zijn geen beelden uit een dystopische film: het is de potentiële realiteit voor bedrijven die niet zijn voorbereid op klimaatverandering.
Onderwerpen

Een toekomstbestendig bedrijf

Het goede nieuws? U kunt proactief zijn. Een klimaatstrategie opbouwen gaat niet alleen over verantwoordelijkheid voor het milieu, maar ook over investeren in een toekomstbestendig bedrijf. Daar zijn de volgende redenen voor:

  • U moet aan de regels voldoen. In 2015 werd door 196 partijen een juridisch bindend internationaal verdrag over klimaatverandering aangenomen, de Overeenkomst van Parijs. Sindsdien zijn er overeenkomsten en verordeningen opgesteld, zoals de Europese Green Deal, de Richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven, het CBAM en de komende CSDDD-verordening, om de oorzaken van klimaatverandering in alle bedrijfstakken aan te pakken. Met een eigen klimaatstrategie laat u zien dat u zich inzet voor deze regelgeving en kunt u eventuele boetes of bedrijfssluitingen makkelijker voorkomen.
  • Klimaatverandering kost geld: De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), een toonaangevend internationaal orgaan voor de beoordeling van klimaatverandering, waarschuwt dat extreme, met klimaatverandering samenhangende weersgebeurtenissen bedrijven al jaarlijks miljarden dollars kosten. Deze trend zal naar verwachting verergeren, wat gevolgen heeft voor uw toeleveringsketen, infrastructuur en de bedrijfsvoering in het algemeen.
  • Consumenten willen duurzame merken: Uit een studie van IBM uit 2022 bleek dat 50% van de consumenten in de wereld bereid is een hogere prijs te betalen voor merken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door in te spelen op klimaatverandering kunt u profiteren van dit groeiende marktsegment.
  • Beleggers vragen om klimaatactie: Beleggers zoeken steeds vaker bedrijven die zijn voorbereid op een veranderend klimaat omdat zij hun risico’s willen verminderen en hun impact willen verbeteren. Een transparante klimaatstrategie vergroot de veerkracht van uw bedrijf, laat zien dat u zich inzet voor decarbonisatie en kan waardevol investeringskapitaal aantrekken.

De koppeling tussen de Richtlijn rapportage duurzaamheid door bedrijven en het opbouwen van een veerkrachtig bedrijf

Een robuuste klimaatstrategie richt zich op twee belangrijke gebieden:

  • Klimaatmitigatie: Het verminderen van de negatieve impact van uw bedrijf op het milieu door de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.
  • Klimaataanpassing: Uw bedrijf voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden.

Op grond van de richtlijn inzake de duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Corporate Sustainable Reporting Directive – CSRD) moeten bedrijven in het kader van de ESRS E1-norm verslag uitbrengen over hun klimaatstrategie. Deze norm helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun uitstoot in de gehele waardeketen en zorgt voor transparante rapportage. De CSRD houdt ook rekening met de blootstelling aan klimaatrisico's en potentiële zakelijke kansen in verschillende klimaatscenario's.

De ontwikkeling van een duidelijk overgangsplan is cruciaal. In dit plan wordt het pad van uw bedrijf om de uitstoot te verminderen en uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken geschetst. Het plan moet specifieke acties en strategieën omvatten (de "decarbonisatie-instrumenten" genoemd) om deze reducties te bereiken. Verder toont het zorgen voor transparante bestuursprocessen aan dat u zich inzet voor het beheer van zowel uw impact op het klimaat als van uw bedrijfsrisico's en -kansen.

Klaar om uw klimaatstrategie op te bouwen?

Impact House ondersteunt u bij elke stap van uw klimaatbeoordeling. Wij helpen u bij het ontwikkelen van een gegevensgestuurde mitigatiestrategie die is afgestemd op het Greenhouse Gas Protocol, het vinden van mogelijkheden voor emissiereductie en het vaststellen van ambitieuze, maar haalbare Science-Based Targets (SBTi). Dankzij onze uitgebreide ervaring in klimaatrisicomodellering kunnen we uw kwetsbaarheden en de potentiële financiële gevolgen voor uw bedrijfsvoering, bedrijfsmiddelen en waardeketen beoordelen. Samen kunnen we een praktisch transitieplan maken waarmee u uw ecologische voetafdruk verkleint, de veerkracht van uw bedrijf versterkt en nieuwe zakelijke kansen ontsluit in een duurzame toekomst.

Weet u niet waar te beginnen? Neem contact op.

Een eerste evaluatie geeft waardevolle inzichten in waar uw organisatie op dit moment staat met betrekking tot het klimaat. We kunnen vervolgens samenwerken om prioriteiten te stellen en een plan te ontwikkelen dat bij uw bedrijf past.

Neem contact op