OFGR

Einde fiscale voordelen Open Fonds voor Gemene Rekening?

Erik van der Sande
Door:
insight featured image
Maakt u gebruik van een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) en behaalt u hier fiscale voordelen mee? Let dan op! Een wetswijziging maakt hier vanaf 1 januari 2025 mogelijk een einde aan. Hoe zorgt u ervoor dat uw vermogen in de OFGR straks niet alsnog in box 3 is belast?
Onderwerpen

De voordelen van een OFGR?

Een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) is bedoeld voor het gezamenlijk beleggen van vermogen. Het fonds is ‘open’ als de bewijzen van deelgerechtigdheid in de FGR vrij verhandelbaar zijn. Hierdoor is het fonds belast met vennootschapsbelasting (VPB) en inkomstenbelasting (IB, box 2). Vermogen met een laag rendement (bijvoorbeeld banktegoeden of laagrenderende aandelen of obligaties) zijn hierdoor niet belast tegen het hoge tarief in box 3.

Wetsvoorstel maakt OFGR fiscaal transparant

Het ingediende wetsvoorstel heeft fiscale transparantie van de OFGR tot doel. U moet uw vermogen in de OFGR weer aangeven in box 3. Uitgezonderd zijn OFGR's die kwalificeren als instelling (artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht). Fondsen opgericht door particulieren vallen niet onder deze uitzondering. Wat zijn de gevolgen van het wetsvoorstel?

Per 1 januari 2025:

  • Rekent de belastingdienst al uw bezittingen en schulden van de OFGR toe aan u privé en zijn daarmee belast in box 3.
  • Waardeert de belastingdienst al uw bezittingen en schulden in de OFGR op naar de werkelijke waarde. Het verschil tussen de boekwaarde van de bezittingen en schulden en de werkelijke waarde is dan belast met vennootschapsbelasting.
  • Moet u inkomstenbelasting (box 2 tarief 24,5 procent tot 31 procent) betalen over het verschil tussen de werkelijke waarde en de verkrijgingsprijs van uw bewijzen van deelgerechtigdheid. De verkrijgingsprijs is het bedrag dat u bij oprichting in de OFGR heeft gestort.

Vennootschap voorkomt hogere belasting

Zet nog tijdens de overgangstermijn de OFGR om in een vennootschap. Zo voorkomt u de heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (box 2) en wijzigt de manier van belastingheffing niet.

Wat zijn de nadelen hiervan?

Er kán een nadeel zijn: de vennootschap moet namelijk jaarlijks de financiële gegevens publiceren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Derden krijgen hierdoor inzicht in de omvang van het vermogen dat in de vennootschap is ondergebracht.

Wat moet u nu doen?

Breng eerst uw huidige positie in kaart. Geeft de OFGR fonds u fiscaal nog steeds voordelen? Overleg dan met uw fiscaal adviseur en maak een stappenplan om de OFGR om te zetten in een besloten vennootschap. Houd daarbij dus wel rekening met de verplichte openbaarmaking van de financiële gegevens in het handelsregister!