Het kunnen bieden van continuïteit en zoveel mogelijk stabiliteit geeft houvast in tijden van crisis. Niet alleen uw werknemers zijn van u afhankelijk, ook uw klanten, uw leveranciers en andere stakeholders. Daarom wilt u uw onderneming, ondanks alle veranderingen, voortzetten. Uiteraard is dit in tijden van een pandemie een bijzondere uitdaging.

Potentiële problemen

Het beperken van risico's is uw eerste zorg tijdens de COVID-19 uitbraak. Problemen en uitdagingen moeten snel worden herkend en aangepakt, inclusief het beheersen van uw inkomsten en kostenbasis.

Om snel te kunnen reageren heeft u inzicht nodig. Juiste managementinformatie (korte, middellange en lange termijn) is cruciaal en moet toegankelijk en accuraat zijn. Een snelle toename of afname van uw bedrijfsactiviteiten maakt het lastig om voorspellingen te doen en dit is juist belangrijk om ervoor te zorgen dat u weet hoe u er over een aantal maanden voorstaat. Het uitwerken van scenario’s kan u helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Te overwegen acties

Beoordeel

Begrijp de mogelijke gevolgen van de pandemie door snel te handelen om te beoordelen hoe uw activiteiten worden beïnvloed. Hoe meer u het onverwachte kunt voorzien, hoe groter de kans dat u klaar bent om elke uitdaging aan te gaan. U moet waarschijnlijk op basis van beperkte informatie belangrijke beslissingen nemen.

Bescherm

Wees niet bang om imperfecte beslissingen te nemen om uw kostenbasis te reduceren om zo uw onderneming te beschermen. Definieer de belangrijkste beslissingen die u moet nemen en zorg ervoor dat u de beste managementinformatie hebt om ze te ondersteunen. Accepteer dat niet al uw keuzes de juiste blijken te zijn.

Herstel

De huidige marktomstandigheden als gevolg van de uitbraak zijn tijdelijk. Als ze zich eenmaal hebben gestabiliseerd, verfijn dan uw bedrijfsplan om u te richten op een sneller herstel. U gaat fouten maken, maar bedenk wel dat de stappen die u hebt genomen om op korte termijn te overleven, misschien niet perfect zijn, maar ook op lange termijn geen groot probleem vormen. Door het uitwerken van verschillende scenario’s inclusief de uitwerking van herstructureringsmaatregelen kunnen de gevolgen voor de cash flow, reorganisatiekosten en andere belangrijke zaken worden doorgerekend. U maakt dan beter afgewogen keuzes.

Overweeg deze vragen

  • In hoeverre heb ik het recht en de tijd om kritische beslissingen te nemen?
  • Wat zijn de gevolgen van bepaalde keuzes en herstructureringsmaatregelen? Zowel voor de cash flow als in het kader van reorganisatiekosten.
  • Hoeveel additionele financiering heb ik nodig om aan mijn verplichtingen te kunnen voldoen?
  • Hoe veranderlijk is de vraag van de klant en hoe flexibel is mijn kostenbasis?
  • Op welk moment ben ik voldoende voorbereid op tekorten en prijsvolatiliteit zodat mijn middelen de pandemie kunnen overleven?
  • Wanneer heeft mijn server/netwerk de capaciteit om met mijn hele team tegelijk thuis te werken?
  • In hoeverre zijn mijn communicatiekanalen voldoende en lezen en begrijpen mijn medewerkers wat ik hen stuur?

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden