Het coronavirus raakt ons allemaal hard. Als het virus straks onder controle is, dan is de volgende uitdaging het verwerken van de economische en financiële impact. Die strijd gaat weliswaar niet om mensenlevens, maar wel om banen, kansen en economische voorspoed. Een belangrijke eerste stap daarbij is dat u inzicht krijgt in uw korte termijn maar ook uw middellange termijn liquiditeitspositie.

Als gevolg van de coronacrisis kunnen uw inkomsten in korte tijd sterk terugvallen. Wanneer u uw uitgavenpatroon hierop niet aanpast zal uw liquiditeitspositie snel verslechteren. Daarom is snelle actie vereist. Hoe langer u namelijk wacht met het nemen van maatregelen, hoe minder opties er overblijven om een liquiditeitstekort te voorkomen. Maar welke maatregelen moet ik als ondernemer nemen? En waar start ik nu mee? Goede vragen! Wij helpen u hierbij!

Opstellen van liquiditeitsbegroting

Samen met u starten we met het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Dit is een belangrijk stuurmechanisme om te zien wanneer uw onderneming uit de pas loopt, hoe groot de tussentijdse acties moeten zijn om binnen de liquiditeitsruimte te blijven en welke mogelijkheden er zijn er om bij te sturen.

Ondernemingen hebben vaak minder ervaring met het opstellen van een kasstroomprognose. Zo lang het economisch goed gaat zijn deze ook minder relevant, maar zodra de liquiditeit krap wordt is dit essentieel. Vanwege de complexiteit van dit soort modellen is niet iedereen in staat om een goed liquiditeitsmodel op te stellen. Ons team doet dit regelmatig.

Een goed kasstroommodel heeft de volgende toegevoegde waarde:

 • Inzicht in waar ruimte zit om de liquiditeit te vergroten (korte termijn oftewel 100 dagen plan, middellange en lange termijn).
 • Inzicht in de toereikendheid van de liquiditeit (onder andere in het kader van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening).
 • Banken vragen hierom indien er een financieringsaanvraag gedaan moet worden of wanneer bestaande leningen moeten worden heronderhandeld.
 • Geeft inzicht in de uitwerking van verschillende scenario’s (onder andere wanneer er harde keuzes gemaakt moeten worden).

Financiering

Bij liquiditeitsproblemen staat het financieringsvraagstuk boven aan. Banken staan juist in deze situaties vaak niet te springen om een verruiming van de kredietfaciliteit te bieden, terwijl dit doorgaans hard nodig is. Toch zijn er ook in deze situaties vaak mogelijkheden om aan additionele middelen te komen. Centrale Banken, overheden en reguliere banken hebben allemaal aangegeven additionele financiële middelen beschikbaar te stellen voor in de kern gezonde ondernemingen die nu geraakt worden door de coronacrisis. Dit vraagt wel om een goed businessplan inclusief financiële prognoses en een kasstroomoverzicht.

Wanneer additionele financiering via de grootbanken ingewikkeld blijkt zijn er ook nog alternatieve financieringskanalen die we kunnen aanboren. Denk hierbij aan:

 • Verkoop van (een deel van de) aandelen aan een participatiemaatschappij of strategische investeerder.
 • Mezzanine financiering – PE, informal investors.
 • Specifieke asset financiering – denk hierbij aan factoring en sale- and lease-back constructies.
 • Omzetten van handelskredieten in langlopende leningen.

Turnaround

In 5 voor 12 situaties helpen we u met het stabiliseren van de situatie en het uitwerken van herstructureringsplannen. Een herstructureringsplan komt doorgaans tot stand uit een combinatie van strategische, operationele en financiële analyses. Rigoureuze maatregelen zijn niet uitgesloten, maar het plan komt altijd tot stand in samenwerking met uw management. Onze dienstverlening omvat onder andere:

 • Cash- en werkkapitaal management.
 • Uitwerken van scenario’s en herstructuringsmaatregelen, in samenwerking met de financiële afdeling – denk hierbij bijvoorbeeld aan het afslanken van de onderneming.
 • Opstellen van een Independent Business Review (IBR) - ten behoeve van de bank en/of RvC.
 • Crisismanagement: liquiditeit management, reorganisatieplannen uitwerken, stakeholder management (in overleg treden met banken, leveranciers en klanten).

Onze aanpak: betrokken en objectief tussen de verschillende stakeholders

Als er liquiditeitsproblemen ontstaan dan kunnen de emoties hoog oplopen. Door de uiteenlopende belangen tussen de verschillende stakeholders is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen, de banken, het management, uw aandeelhouders, verder kijken dan de eigen deelbelangen en dat er een gezamenlijke oplossing komt. Hierin acteren wij als een objectieve derde die met de verschillende stakeholders op zoek gaat naar een oplossing waar iedereen bij gebaat is.

Dit doen wij niet door het schrijven van afstandelijke analyses en dikke rapporten, maar door samen met u de situatie te analyseren en op zoek te gaan naar praktische totaaloplossingen. Daarbij werken we nauw samen met onder andere onze juridische en fiscale collega’s om tot uitgewerkte direct toepasbare analyses te komen.

Ook weten hoe u grip houdt op de liquiditeit van uw onderneming? Neem dan contact met ons op. We staan u graag bij in deze hectische tijden.

Lees ook: Praktische tips voor bedrijven met liquiditeitsproblemen >>

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan