Het coronavirus treft ons allemaal en de directe impact is overduidelijk, mensen zitten thuis en de ziekenhuizen stromen vol. Het bestrijden van het virus is nu de eerste prioriteit, maar op iets langere termijn is de uitdaging hoe we de economie op gang houden en voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. Ondernemers zien zich geconfronteerd met oplopende kosten en wegvallende omzetten doordat klanten en werknemers thuiszitten en toeleverkanalen opdrogen. Tegelijkertijd ontstaan er ook weer kansen die om investeringen vragen. 

Er zijn nog altijd veel mogelijkheden om financiering aan te trekken. Er is overheden en centrale banken veel aan gelegen de economie op gang te houden en zij stellen veel geld beschikbaar. Het aantrekken van financiering vraagt echter wel om twee dingen: een goede business case – weten hoeveel financiering u nodig hebt en waarvoor – en weten welke mogelijkheden er zijn. Toekomstbestendige financiering vraagt om een totaalbeeld van de behoefte van de onderneming en het totaalbeeld van de mogelijkheden, zodat u zich de komende tijd weer vol kunt richten op het ondernemen. 

Toekomstbestendige financiering 

Er zijn drie belangrijke knoppen waar je als ondernemer aan kunt draaien voor de financiering van de bedrijfsvoering: het kapitaalbeslag van de onderneming, externe kapitaalverschaffers en de eigen resultaten. Naast de reguliere mogelijkheden zijn er nu vanwege de coronacrisis ook specifieke instrumenten die extra mogelijkheden bieden.

Korte termijn: verlaag de kapitaalbehoefte 

Op korte termijn is doorgaans de meeste winst te pakken door het kapitaalbeslag van de onderneming te beperken. Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn: het verkorten van de betalingstermijn door het eerder (of zelfs vooraf) uitsturen van facturen naar klanten en het uitstellen van niet essentiële investeringen. Ook kunt u overwegen om afspraken te maken met leveranciers om rekeningen tijdelijk later te betalen. Wellicht kunnen leveranciers ook krediet verstrekken en omzetbonussen eerder verrekenen. In het kader van het coronavirus is aangegeven dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen aan ondernemers die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Ga ook na of de voorraden gereed product verlaagd kunnen worden c.q. de grondstoffen of halffabricaat kunnen worden beperkt. 

Lange termijn: de juiste financieringsstructuur 

Voor de lange termijn is het zaak om een financieringsstructuur te vinden waarmee de onderneming op lange termijn vooruit kan. Cruciaal hierbij is een heldere, goed onderbouwde prognose van de resultaten die kapitaalverstrekkers een duidelijk inzicht geeft. Dit geldt ook als er heronderhandeld wordt met bestaande kredietverstrekkers.  

Daarnaast is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn om de juiste voorwaarden, flexibiliteit en rentepercentages te onderhandelen. Recent hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos samen besloten dat kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen. De ABN Amro doet dit automatisch. Bij de andere banken zult u hier zelf achteraan moeten.  

De overheid heeft in het kader van het coronavirus een aantal specifieke financieringsmaatregelingen tijdelijk verruimd zoals de GO Regeling en het Borgstellingskrediet Midden Klein Bedrijf (BMKB). Onder de GO regeling staat de overheid nu garant voor 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb in plaats van 50%. Onder de BMKB regeling bedraagt het borgstellingskrediet 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De overheid staat zodoende voor 67,5% (90% van 75%) van de lening garant. Middels deze maatregelen wordt het voor banken aantrekkelijker om leningen te verstrekken aan in essentie gezonde ondernemingen. Het BKMB krediet is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 fte, met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal tot €43 miljoen. Voor grotere ondernemingen is er de GO Regeling, waarmee kredieten tot €150 miljoen verstrekt worden.

De overheid maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Cruciaal: de winstgevendheid 

Uiteindelijk staat of valt de financiering van uw onderneming bij de winstgevendheid. Enerzijds genereert u hiermee kapitaal om uw onderneming verder uit te bouwen. Daarnaast kijken kapitaalverschaffers primair naar de winstgevendheid (inclusief de vooruitzichten). Op basis hiervan bepalen zij of, en in welke mate, zij bereid zijn kapitaal te verschaffen. 

Belangrijke zaken om vanuit dit perspectief te overwegen zijn bijvoorbeeld: zoeken naar inkoopvoordelen, aanscherpen van de prijzen en het maken van keuzes in producten en locaties. Specifiek vanwege de dreigende economische crisis zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld looncompensatie aan te vragen. 

Wapen u tegen de gevolgen van het coronavirus 

Kijk bij u zelf naar omzet die nog wel gegenereerd kan worden. Veel omzet loopt vooralsnog door, maar let er op wat uw cliënten doen en wat uw leveranciers doen. 

Kunnen uw leveranciers blijven leveren en welke alternatieven zijn er. Breng dit tijdig in kaart zodat u kunt blijven schakelen. Met de lockdown in vele landen kan het zo maar zijn dat de bestellingen die u moet doen voor uw productieproces niet meer kunnen worden geleverd dan wel dat er geen transport beschikbaar is. Het kan zelfs zijn dat u extra voorraden moet aanleggen. Dat is niet erg zolang u maar weet dat uw afnemers ook uw producten en of diensten blijven afnemen. 

Heeft u het risico dat uw opdrachtgevers binnenkort uw producten of diensten niet meer kunnen afnemen dan is het goed dat u tijdig naar alternatieven kunt uitkijken. Heeft u voldoende personeel of moet extra mensen inzetten om te kunnen blijven leveren? Let op welke groepen makkelijk bij u inzetbaar zijn. 

Richten op het ondernemen! 

De juiste financieringsstructuur geeft u als ondernemer de middelen om door te ondernemen en ook deze crisis te overwinnen. Wij denken graag met u mee en werken met u vanuit een integrale aanpak aan een toekomstbestendige financiering van uw ondernemingEen financieringsstructuur waarmee u zich weer volledig kunt richten op kansen en mogelijkheden die u in de markt ziet. 

 

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden