article banner
COVID-19

Praktische tips voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

Evert Everaarts Evert Everaarts

De economische consequenties van het coronavirus zijn verstrekkend en een recessie lijkt ophanden. Met name bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren, denk aan de reisbranche, detailhandel en horeca, zullen als eerste worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen, maar het is de verwachting dat de recessie uiteindelijk doorwerkt in de hele economie. Een aantal Nederlandse banken heeft aangegeven aflossingen op financieringen tot 2,5 miljoen euro op te willen schorten voor een periode van 6 maanden zodat er ruimte ontstaat bij bedrijven om herstructureringsmaatregelen te nemen die nodig worden geacht om de continuïteit te waarborgen.

Hieronder geven wij 7 praktische tips weer die bedrijven kunnen nemen om stabiliteit en continuïteit te waarborgen in deze onzekere tijden.

1 Werk liquiditeitsprognoses uit

Wanneer u als ondernemer nog niet eerder bent geconfronteerd met liquiditeitsproblemen kan het proces van het continu opstellen van liquiditeitsprognoses (‘rolling cash flow forecasting’) lijken op overbodige administratie. Wij horen vaker van ondernemers en financieel managers dat er weinig aan de cash te managen valt en dat er gewoon behoefte is aan extra financiering. Het opstellen van liquiditeitsprognoses vraagt specifieke kennis van de financiële afdeling, maar zorgt vrijwel altijd voor extra financiële bewegingsruimte. Bewegingsruimte die hard nodig is om de echte acties en maatregelen te implementeren.

2 Werkkapitaal management is essentieel

Werkkapitaal beïnvloedt zowel uw kapitaalbeslag als uw leencapaciteit. Kredietfaciliteiten op basis van activa met een koppelig met debiteuren en voorraden bewegen mee met het werkkapitaal. Het is belangrijk vooraf te modelleren wat een afname van het werkkapitaal met deze faciliteiten doet. Zo kan een euro voorraadreductie meer opleveren dan een euro debiteurenreductie. Denk bij werkkapitaal management verder aan operationele maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van besteleenheden, betalingscycli, facturatiemomenten, productie op order in plaats van productie op voorraad, etc.

3 Stress testen – anticipeer op mogelijke scenario’s

Een prognose moet u zien als een dagblad; het heeft alleen waarde op het moment dat het is opgesteld. Acties ondernemen op alleen een prognose is onvoldoende. Het gaat toch nooit zoals u had voorzien. Houd rekening met verschillende scenario’s en houd in de gaten of er voldoende liquiditeit is om, ook in alternatieve scenario’s, ervoor te zorgen dat u de benodigde acties en maatregelen kunt uitvoeren en dus liquiditeitsproblemen kan voorkomen.

4 Financiering – houd uw convenanten scherp in de gaten

Controleer in hoeverre u voldoet aan de bankconvenanten (en de convenanten van eventuele andere vreemd vermogen verschaffers). Als er een periode rode cijfers worden geschreven worden de bankconvenanten al vrij snel gebroken. Dit is niet direct een reden tot zorg. Mogelijk kan er in een volgende periode iets goed worden gemaakt en bovendien meten banken niet regelmatig zolang de schulden netjes worden afgelost. Heeft u nog ruimte in uw rekening courant kredietfaciliteit? Controleer dan of u wel aan de voorwaarden van de financieringsovereenkomst voldoet om deze kredietruimte op te nemen.

5 Wees proactief in uw relatie met de bank

Communiceer proactief met de bank. Geef inzicht in de mate waarop het coronavirus uw onderneming beïnvloedt, zowel op het gebied van de handel als de liquiditeit. Op deze manier heeft u meer kans op flexibiliteit van de bank.

6 Wat kunnen de bestaande aandeelhouders doen?

Hoewel er additionele financiering kan worden opgehaald bij derden (denk aan banken, private equity, informal investors, etc.) kunnen in veel gevallen de bestaande aandeelhouders en financiers ook uitkomst bieden voor uw liquiditeitsproblemen en mogelijk zijn zij het meest bereid om tegen acceptabele kosten additionele financiering te verschaffen.

7 Onderzoek tijdelijke financieringsopties

Overige bronnen van financiering om liquiditeitsproblemen te voorkomen kunnen zijn: uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst, betalingskortingen verstrekken aan grote klanten en specifieke activa financiering (factoring en sale- and lease-back constructies).

Lees ook: 4 tips om uw liquiditeit te optimaliseren via de btw >>

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden