article banner
COVID-19

Grip op uw liquiditeit

Aangezien niemand precies weet hoe lang de pandemie nog duurt en hoe groot de economische gevolgen zijn, is het onmogelijk om te zeggen hoeveel liquide middelen uw onderneming nodig heeft om te overleven. De enige zekerheid is dat de situatie blijvend zal veranderen en zich zal blijven ontwikkelen, zowel in positieve - als in negatieve zin.

Het handhaven van zoveel mogelijk financiële ruimte tijdens deze veranderende situatie is een moeilijke maar belangrijke uitdaging. Gelukkig zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen die ervoor kunnen zorgen dat je grip houdt.

Potentiële problemen

Eén van die stappen is het verkrijgen van inzicht in uw toekomstige cashflows (korte, middellange en lange termijn). In deze onzekere omstandigheden is dit inzicht van vitaal belang voor bestuurders die hun onderneming door deze moeilijke tijden willen leiden. Tegenvallende cashflows en de impact op uw solvabiliteit kan er mogelijk toe leiden dat u aanvullende financiering nodig heeft.

Het is essentieel dat u transparant en in nauw contact bent met uw huidig kredietverstrekker(s) over uw liquiditeitsbehoefte. Ook kan het wenselijk zijn om alvast met nieuwe kredietverstrekkers te praten over eventuele mogelijkheden om de voorwaarden van uw bestaande kredietfaciliteiten te verbeteren of uw faciliteit uit te breiden. Aanvullende stortingen vanuit aandeelhouders kan ook een optie of een noodzaak zijn.

Te overwegen acties

Beoordeel

Zorg ervoor dat u uw inkomsten en uitgaven goed bijhoudt en vergelijk dit met uw eerdere voorspellingen van voor de uitbraak. Op deze manier kunt u aantonen dat het verlies inderdaad het gevolg is van het coronavirus dat dit niet voorkomen had kunnen worden . Bepaalde soorten kredietfaciliteiten worden namelijk snel beïnvloed door een terugval in de activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan zijn asset-based faciliteiten, waar de beschikbare financiering wordt gestuurd op basis de debiteuren- en voorraadniveaus. Een zorgvuldige inschatting van de impact van de tegenvallende activiteiten op deze werkkapitaal onderdelen is dus essentieel om inzicht te krijgen in uw verwachte kredietruimte.

Controleer zowel uw rechten en verplichtingen in het kader van belangrijke contracten als uw verzekeringsdekking en meldingsvereisten. Dit zorgt ervoor dat u weet wat verzekerd is en wat niet en dat u in staat bent om te onderhandelen met tegenpartijen om de impact van eventuele contractuele inbreuken te verlichten.

Bescherm

Zorg ervoor dat u gebruik maakt van de voor u beschikbare en relevante (tijdelijke)steunmaatregelen van de, zoals het uitstellen van btw, de loofheffing of de NOW regeling. En maak gebruik van de financieringssteun die voor u beschikbaar is, zoals de BMKB of GO regelingen.

Wanneer deze steunmaatregelen niet beschikbaar of onvoldoende dan, zorg er dan voor dat u dat u pro-actief en op transparante wijze met uw bestaande kredietverstrekkers tijdig bespreekt. Bied daarvoor zoveel duidelijke informatie aan en leg de situatie aan hen uit, zodat u de flexibiliteit kunt krijgen die u nodig hebt. Ook de banken hebben aangegeven flexibel om te gaan met rente en aflossingsbetalingen.

Om de juiste en weloverwogen besluiten te nemen is het van belang inzicht te krijgen in de betalingsverplichtingen op korte, middellange en lange termijn. Een liquiditeitsprognose is hier van groot belang inclusief een 12-14 weeks cash flow prognose, scenario analyse en het bijbehorende werkkapitaal management.

Overweeg deze vragen

  • Welke financiële impact hebben de huidige veranderingen en vertragingen van uw activiteiten op uw cashflow, nu, over drie maanden en over zes maanden?
  • Heb ik voldoende inzicht in mijn liquiditeiten en verplichtingen om weloverwogen keuzes te maken?
  • In hoeverre moet u met klanten of leveranciers overleggen over het heronderhandelen van de voorwaarden?
  • Welke tijdelijke steunmaatregelen zijn er voor uw liquiditeitsproblemen?
  • Hoe kunt u met uw financiers spreken over extra middelen en operationele convenanten voor de komende maanden?
  • Zijn er al concrete maatregelen die u kunt nemen om uw liquiditeit te vergroten?