De urgentie om met CO2-reductie aan de slag te gaan is groot. Gelukkig zijn organisaties zich daar steeds meer van bewust. In die opgave loopt u nogal eens tegen termen en jargon aan die allesbehalve verhelderend zijn: van net zero, tot ‘Paris-proof’ tot ‘science-based targets’, ‘scope 3’ en ‘klimaatpositief’ opereren. Wij leggen het u haarfijn uit en helpen u hierin de juiste koers te kiezen.
Onderwerpen

Net zero, Paris-proof of klimaatpositief: wat is het en wat moet u ermee?  

De urgentie om met CO2-reductie aan de slag te gaan is groot. Gelukkig zijn organisaties zich daar steeds meer van bewust. In die opgave loopt u nogal eens tegen termen en jargon aan die allesbehalve verhelderend zijn: van net zero, tot ‘Paris-proof’ tot ‘science-based targets’, ‘scope 3’ en ‘klimaatpositief’ opereren. Wij leggen het u haarfijn uit en helpen u hierin de juiste koers te kiezen.  

Eerst wat achtergrond: het Parijse klimaatakkoord 

CO2-emissies en andere uitstoot zijn in belangrijke mate de oorzaak van klimaatverandering: de aarde warmt op, met ingrijpende effecten zoals het smelten van de poolkappen en daardoor stijgen van de zeespiegel, verandering van weerpatronen (zoals meer cyclonen en stormen) en het uitsterven van diersoorten.  

In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben de deelnemende landen afgesproken om de opwarming van de aarde onder 1,5 tot 2 graden te houden. Op de COP26 klimaattop eind vorig jaar is dit commitment nog eens bekrachtigd. De urgentie blijkt ook uit een recente doorrekening van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) die laat zien dat de huidige uitstoot van de economie leidt tot 2.7 graden opwarming. Er is dus nog werk aan de winkel! 

Het begrippenkader van CO2-reductiedoelen  

Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken zijn twee doelen belangrijk: de COS-emissies moeten in 2030 55% lager zijn dan in 1990. En de CO2-uitstoot moet in 2050 tot netto nul (‘net zero’) gereduceerd zijn. Uw onderneming ‘Paris-proof’ maken, betekent dus een strategie uitstippelen om deze reductiedoelstellingen te realiseren.  

De doelstellingen voor emissiereductie (55% in 2030 en netto nul in 2050) zijn gebaseerd op inzichten uit de klimaatwetenschap, en worden ook wel aangeduid als Science Based Target (SBT). Het Science-Based Target Initiative (SBTi) is een initiatief waarbij organisaties zich kunnen aansluiten om zich te committeren aan deze reductie doelstellingen.  

Klimaatpositief ondernemen of negatieve emissies realiseren, betekent dat een onderneming meer CO2 uit de lucht haalt of compenseert, dan dat zij uitstoot.  

Scope 1, 2 en 3 van CO2-emissies

CO2-emissies definieert men vaak aan de hand van drie ‘scopes’, gebaseerd op het wereldwijd gebruikte Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Wat valt er in deze scopes?  

  • Scope 1: zijn directe emissies van de organisatie zelf, zoals uitstoot van eigen wagenpark en eigen kantoren en productie 
  • Scope 2: indirecte emissies uit ingekochte energie, bijvoorbeeld ook voor verwarming en koeling.  
  • Scope 3: indirecte emissies in de waardeketen, zowel bij toeleveranciers (upstream) in bijvoorbeeld productie, winning van grondstoffen of transport en logistiek, als bij afnemers (downstream) in het gebruik van het product en afvalverwerking. 

 

C02 reductie duurzaamheid

CO2-reductie raakt grote en kleine ondernemingen 

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het meten van CO2 en het ontwikkelen van reductie strategieën. Wij verwachten dat het in lijn brengen van CO2-reductie met de Parijse klimaatdoelstelling (en het jaarlijks rapporteren over de voortgang daarop) een verplichting wordt vanuit de aankomende CSRD-regelgeving. De CSRD geldt weliswaar in eerste instantie alleen voor grote ondernemingen, maar bij het in kaart te brengen van en rapporteren over scope 3 komt ook de keten om de hoek kijken. Daarvoor hebben zij data uit hun keten nodig, en komt de vraag naar CO2-data dus ook bij mkb-ondernemers terecht.  

Naast regelgeving, zien we ook steeds meer vraag naar CO2-beleid en resultaten in aanbestedingen en door klanten. En de voorgenomen invoering van CO2-belasting in Nederland leidt ook tot extra kosten voor bedrijven die veel uitstoten. Kortom: er is geen ontkomen aan. CO2-reductie vraagt ook uw aandacht.  

Meer weten?  

Wilt u meer weten over wat er op u af komt wat betreft CO2 en bredere duurzaamheidseisen, of hoe u aan de slag kan met een CO2-footprint en reductiestrategie? Neem dan nu contact met ons op. Onze experts helpen u graag op weg.

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen