Legal

Check: is uw (model)overeenkomst DBA nog wel geldig?

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Werkt uw organisatie met zzp-ers? Dan maakt u wellicht gebruik van een modelovereenkomst op grond van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De meeste van deze overeenkomsten zijn vijf jaar geldig en verliezen na die tijd hun goedkeuring. Controleer dus goed of uw overeenkomst nog geldig is.
Onderwerpen

Wat heeft u aan een modelovereenkomst?

Met een modelovereenkomst heeft u als opdrachtgever de zekerheid, dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie met een zzp-er niet als dienstbetrekking beschouwt. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

U kunt gebruikmaken van één van de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten of van een eigen individuele overeenkomst, die u heeft voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert individuele overeenkomsten niet, maar neemt deze op basis van vermelding van het kenmerknummer op in het ‘Register overeenkomsten DBA’.

Veel (model)overeenkomsten over de datum!

Zowel uw algemene modelovereenkomsten als de individuele overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De geldigheidsduur van de algemene modelovereenkomsten blijkt uit de toelichting bij iedere modelovereenkomst. De einddatum van de individuele overeenkomsten blijkt uit het Register overeenkomsten DBA. Hieruit blijkt dat veel van de individuele overeenkomsten zijn verlopen of dit jaar verlopen. Van de algemene modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen is de helft verlopen. Dit geldt ook voor een deel van de modelovereenkomsten voor de sector zorg en welzijn.

Een verlopen modelovereenkomst biedt geen zekerheid meer dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Verleng deze in dat geval en leg een nieuwe overeenkomst voor aan de Belastingdienst.

Waar blijft de handhaving?

De handhaving van de Wet DBA is telkens opgeschort (handhavingsmoratorium). De Belastingdienst controleert wel, maar beboet niet bij onjuistheden. U kunt wel een naheffingsaanslag krijgen als er sprake is van kwaadwillendheid, zoals:

  • bij een opzettelijke situatie van evidente schijnzelfstandigheid, of
  • wanneer u de aanwijzingen van de Belastingdienst over de kwalificatie van de arbeidsrelatie niet (binnen drie maanden) opvolgt.

In alle andere gevallen is de handhaving tot nu toe uitgesteld. Dit zou in ieder geval tot 1 oktober 2021 duren, maar er is nog steeds geen verscherpte handhaving aangekondigd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoorde laatst Kamervragen over de handhaving van de Wet DBA. Maar uit de antwoorden blijkt niet wanneer zij van plan is het toezicht en de handhaving te intensiveren.

Een van de sectoren waarmee het kabinet het zogenoemde ‘brede maatschappelijke gesprek’ voert over de kwalificatie van de arbeidsrelatie is de zorg. Met onder andere brancheorganisaties kijken ze waar de knelpunten zitten.

Webmodule: komt die er wel of niet?

In 2021 introduceerde het kabinet als pilot een webmodule waarmee u als opdrachtgever, door beantwoording van een (zeer uitgebreide) vragenlijst, een indicatie krijgt over de arbeidsrelatie: werkt uw zzp’er inderdaad als zelfstandige buiten dienstbetrekking? In juli 2021 eindigde de pilotfase en het kabinet neemt nog een beslissing of ze deze ook daadwerkelijk introduceren. U kunt een arbeidsrelatie in de webmodule nog wel toetsen, maar aan de uitkomst geen rechten ontlenen. Uit de pilot bleek dat de module niet geschikt is voor zorgsector specifieke situaties. De webmodule is dus (nog) geen bruikbaar alternatief voor een modelovereenkomst.

Wilt u nu zekerheid?

Het kabinet heeft nog altijd geen beslissing genomen over de rechtspositie van zzp-ers. Wilt u nu zekerheid over de kwalificatie van een arbeidsrelatie? Gebruik dan een DBA-modelovereenkomst. Maakte u al gebruikt van een modelovereenkomst, controleer dan goed of deze nog geldig is en zorg dat u deze op tijd verlengd.

Heeft u advies nodig?

Meer weten over de geldigheid en/of de verlenging van een (model)overeenkomst? Neem dan contact op met .