Concurrentiebeding

Concurrentiebeding opgenomen? Let op mogelijke wijzigingen!

Door:
Nathan de Haas
insight featured image
Heeft u als werkgever een concurrentie- of relatiebeding in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen? Het kabinet heeft plannen om de regels hierop aan te passen. Deze hervormingsplannen zijn in september niet controversieel verklaard en neemt het kabinet dus verder in behandeling. Wat zijn de voorgestelde wijzigingen en wat betekenen deze voor u en uw werknemers?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Concurrentiebeding biedt u bescherming

Het concurrentiebeding verbiedt uw werknemers na uitdiensttreding hetzelfde werk te doen bij een concurrent of om zelf een bedrijf te starten in dezelfde branche. Een concurrentiebeding moet u schriftelijk overeenkomen, anders is het niet geldig. Het concurrentiebeding moet het bedrijfsdebiet (de opgebouwde knowhow, goodwill, bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie) beschermen. 

Uit onderzoek over 2021 blijkt dat in 37 procent van de arbeidsovereenkomsten een concurrentiebeding is opgenomen en dat een derde van de werkgevers het concurrentiebeding als standaardclausule in de arbeidsovereenkomst opneemt. De meeste bedingen verbieden werknemers gedurende een jaar na het einde van hun dienstverband in dienst te treden van een concurrent. Periodes van twee jaar komen ook voor.

Werkgevers misbruiken het concurrentiebeding tegenwoordig echter vaak om werknemers aan zich te binden. Daar is het beding uitdrukkelijk niet voor bedoeld, blijkt ook uit de rechtspraak.

Voorgestelde wijzigingen concurrentiebeding

Demissionair minister Van Gennip kondigt in haar kamerbrief aan de toepassing van het concurrentiebeding aan banden te leggen. In 2006 strandde een soortgelijk voorstel in de Eerste Kamer. De vraag is dus of de voorgestelde wijzigingen nu wel de eindstreep halen. 

Dit zijn de voorgestelde wijzigingen voor het concurrentiebeding:

  • Begrenzing in duur.
  • Voorwaarden aan de geografische reikwijdte: u moet het bereik in het beding opnemen, specificeren en motiveren.
  • Deugdelijke onderbouwing bij álle arbeidsovereenkomsten: het motiveringsplicht gold tot nu toe slechts bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. U moet het zwaarwichtig bedrijfsbelang van het overeenkomen van een concurrentiebeding dus goed motiveren.
  • Verplichte vergoeding bij het inroepen van het concurrentiebeding jegens een ex-werknemer die bij een concurrent gaat werken. De oude werkgever   moet in beginsel een vergoeding betalen aan de ex-werknemer   gedurende de looptijd van het beding, vastgesteld op een bepaald percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer.

Bovenstaande uitgangspunten rondom duur, reikwijdte, onderbouwing en vergoeding zijn in de meeste andere EU-landen overigens al gebruikelijk. 

Concurrentiebeding nu al aanpassen?

De voorgestelde wijzigingen worden eerst nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting dit jaar nog in internetconsultatie. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het opnemen van het concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst of het inroepen daarvan?

Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtjuristen.