Verlof

Op welke wettelijke verlofsoorten hebben werknemers recht?

Door:
Melissa Overbeek
Which legal types of leave are employees entitled to?
Al die veranderingen van verlofrechten... Ziet u door alle bomen het bos nog? Welke rechten hebben uw werknemers en wat betekent dit voor u? Wij zetten de wettelijke verlofvormen voor u op een rij (op basis van een fulltime dienstverband).
Onderwerpen

Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

Met Legal docs kunt u bovenstaande brieven gratis opstellen! Verder vindt u hier nog veel meer handige contracten voor u als ondernemer.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (werkneemster)

Uw zwangere werkneemster heeft recht op totaal 16 weken doorbetaald verlof. Dit verlof is opgedeeld in zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: 

 • Zwangerschapsverlof 
  Uw werkneemster kan dit 4 tot 6 weken voorafgaand aan de bevalling opnemen.
 • Bevallingsverlof 
  Uw werkneemster kan dit 10 tot 12 weken na de bevalling opnemen. 

Samen moet dit uitkomen op een totaal van 16 weken. De werkneemster ontvangt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV tot het maximumdagloon.

Let op: is uw werkneemster zwanger van een twee- of meerling? Dan heeft zij in totaal recht op 20 weken verlof. 

Geboorteverlof (partners)

De partner van de zwangere werkneemster heeft na de geboorte recht op geboorteverlof.

 • De duur van dit verlof is 1 keer de wekelijkse arbeidsduur. 
 • De partner moet dit binnen 4 weken na de geboorte opnemen.
 • U betaalt dit verlof als werkgever volledig door.

Aanvullend geboorteverlof (partners)

Nadat de partner het geboorteverlof heeft opgenomen, heeft deze recht op aanvullend geboorteverlof. 

 • De duur van dit verlof is 5 keer het aantal werkuren per week. 
 • Dit verlof moet hij/zij binnen 6 maanden na de geboorte opnemen. 
 • UWV betaalt dit verlof voor 70 procent van het loon (tot het maximum dagloon) door.

Betaald ouderschapsverlof (beide ouders)

Vanaf 2 augustus 2022 hebben beide ouders recht op betaald ouderschapsverlof. 

 • De duur van dit verlof is 9 weken.
 • Dit verlof moeten de ouders opnemen in het eerste levensjaar van het kind.
 • UWV betaalt tijdens dit verlof aan beide ouders een uitkering van 70 procent van het maximum dagloon. 

Onbetaald ouderschapsverlof (beide ouders)

Naast betaald ouderschapsverlof hebben beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof. 

 • De duur van dit verlof is 17 weken.
 • Dit verlof mogen de ouders opnemen nadat zij de 9 weken betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen.
 • Dit verlof geldt tot de achtste verjaardag van het kind. 

Adoptie- of pleegzorgverlof

Adopteert uw werknemer een kind of neemt uw werknemer een pleegkind in huis? Ook dan geldt een verlofregeling.

 • De duur van dit verlof is 6 weken.
 • Dit verlof moet uw werknemer binnen een periode van 26 weken opnemen (gespreid of aaneengesloten).
 • Het verlof kan vanaf 4 weken voordat het kind in het gezin komt worden opgenomen. Het verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind.
 • UWV betaalt het salaris 100 procent door tot het maximumdagloon.

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Uw werknemers hebben recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een plotseling ziek kind of een noodsituatie thuis, zoals een gesprongen waterleiding. Verkeert uw werknemer in zo'n overmachtssituatie en is dat een goede reden om dit type verlof aan te melden? Dan moet u uw werknemer hiervoor vrij geven. U mag dit niet weigeren. Natuurlijk kunt u met uw werknemers in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement aanvullende afspraken maken over de voorwaarden van het opnemen van calamiteitenverlof. 

 • Dit verlof kan, afhankelijk van de situatie, een paar uur tot een paar dagen duren. 
 • U betaalt het salaris volledig door tijdens het verlof. 

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Uw werknemer mag kortdurend zorgverlof opnemen wanneer hij/zij een korte tijd voor een naaste moet zorgen of langdurig zorgverlof wanneer de zorg langere tijd duurt.

Kortdurend zorgverlof:

 • De duur is maximaal 2 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt per jaar.
 • UWV betaalt dit verlof voor 70 procent door (tot het maximumdagloon).  

Langdurend zorgverlof:

 • De duur is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar.
 • De uren die uw werknemer opneemt voor langdurig zorgverlof krijgt hij/zij niet uitbetaald.  

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens verlof?

Met uitzondering van het onbetaald verlof, bouwt uw werknemer over de verschillende vormen van verlof gewoon vakantiedagen op. Werkt uw werknemer in deeltijd en/of is hij/zij minder dan een jaar in dienst? Dan berekent u de vakantiedagen naar evenredigheid.

Nieuwe verlofvormen?

Het adviesorgaan de Sociaal-Economische-Raad (SER) adviseerde het kabinet over al deze vormen van verlof. De SER is namelijk van mening dat de huidige regelingen té complex zijn. Het nieuwe kabinet zou de verlofregelingen voor werknemers moeten versimpelen in een nieuwe ‘Wet maatschappelijk verlof’. Volgens de SER kan het kabinet alle verlofmogelijkheden het beste samenvoegen tot 3 varianten: 

 1. Zorg voor kinderen
 2. Zorg voor naasten
 3. Persoonlijk verlof 

Naast deze 3 categorieën adviseert de SER ook om het huidige verlof te vereenvoudigen en de financiering meer in balans te brengen. Eenvoudigere wetgeving moet u als werkgever administratief ontlasten en uw werknemers meer uitnodigen verlof op te nemen. Dit leidt dan weer tot betere prestaties en minder ziekteverzuim. 

We houden u op de hoogte!

Wij houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend voor u in de gaten en brengen u op de hoogte als hier meer duidelijkheid over komt.

Heeft u vragen over verlofregelingen? De arbeidsjuristen van Grant Thornton helpen u graag verder!

Neem contact met ons op