Btw-tarief

Duidelijkheid btw-tarief goederenvervoer tussen derde landen

Door:
Ygrain Post
Duidelijkheid btw-tarief goederenvervoer tussen derde landen
Recentelijk heeft de Belastingdienst een belangrijk standpunt gepubliceerd met betrekking tot het btw-tarief voor het vervoer van goederen tussen derde landen. Dit standpunt biedt verheldering en richtlijnen voor logistieke dienstverleners en Nederlandse handelaren die betrokken zijn bij dergelijke transacties.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de transport & logistiek

Het standpunt onderstreept dat het btw-nultarief niet van toepassing is op het vervoer van goederen tussen derde landen. In plaats daarvan dient het algemene btw-tarief toegepast te worden op deze vervoersdiensten. Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van de relevante wetgeving, met name artikel 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) en Tabel II van dezelfde wet.

Deze ontwikkeling heeft aanzienlijke gevolgen voor alle in Nederland gevestigde logistieke dienstverleners en Nederlandse ondernemers, die handelen in goederen tussen derde landen. Het correct toepassen van het btw-tarief is van vitaal belang om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om mogelijke financiële risico's te minimaliseren. Het is daarom raadzaam om zo snel mogelijk de administratie en tax codes hierop aan te passen.

Voorbeeld 
Stel dat een in Nederland gevestigde handelaar een Nederlands transportbedrijf inhuurt voor het vervoer van goederen vanuit China, naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Welk btw-tarief geldt dan? Tot voor kort ging men ervan uit dat het 0 procent tarief voor deze diensten gold. Dit blijkt volgens de Belastingdienst niet correct te zijn. Er dient nu met 21 procent te worden gefactureerd. Dit btw-tarief geldt ook voor een buitenlandse vervoerder. De btw-heffing wordt dan verlegd naar de Nederlandse ondernemer. 

Voor verdere vragen over de implicaties van dit standpunt voor uw bedrijf, staan wij graag tot uw beschikking.

Neem contact met ons op