Sustainable mobility

Hoe milieubewust is uw transport? Pak uw kans en verduurzaam!

Door:
container truck with cargo trailer drives on highway
Voor uw bedrijf is het cruciaal om bewust te zijn van uw ecologische voetafdruk en de uitstoot van (broeikas)gassen. Voor het milieu én voor het succes van uw bedrijf. Investeerders zoeken steeds meer naar bedrijven met een positieve invloed op het milieu en de maatschappij. Daarom is duurzaam zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van vitaal belang. Hoe u dit bereikt? Dit is vaak eenvoudiger dan u denkt!
Onderwerpen

Wereldwijde mobiliteit en duurzaamheid

Wilt u blijven concurreren, dan kunt u er in deze geglobaliseerde wereld niet meer omheen om over de grenzen heen zaken te doen, mensen te werven en goederen en diensten uit en naar het buitenland te transporteren. Al dit transport heeft echter een aanzienlijke impact op het milieu en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier duurzamer mee omgaan, zorgt ervoor dat we toch aan onze huidige behoeften kunnen voldoen en oog houden voor onze toekomstige generaties en hún behoeften in de toekomst niet in gevaar brengen.  

Waar begint u met verduurzamen?

Start met het aannemen van een duurzaam wereldwijd mobiliteitsbeleid. Dit vermindert de CO2-voetafdruk van uw bedrijf en draagt bij aan uw duurzame ontwikkeling. Dit leidt vervolgens tot een vermindering van ESG-belasting (Environmental, Social en Governance) en heeft een positief effect op de reputatie en het merkimago van uw bedrijf. 

Meet en stel duidelijke doelen voor emissiereductie

Bij het verduurzamen van uw transport en mobiliteit is het meten van broeikasgasemissies en het stellen van doelen voor emissiereductie essentieel. Door dit te kwantificeren en te controleren, krijgt u waardevolle inzichten in de milieu-impact van uw activiteiten en heeft u inzicht in waar u kunt verbeteren. Deze gegevensgestuurde aanpak stelt u in staat om uw CO2-voetafdruk te begrijpen en op basis hiervan weloverwogen acties te ondernemen om uw uitstoot te verminderen. Het stellen van doelen voor emissiereductie biedt u een duidelijke routekaart en maakt duurzaamheid een integraal onderdeel van uw bedrijfsstrategie. 

Hoe zit dat met uw voetafdruk en de uitstoot van schadelijke gassen?

De transportsector levert een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en is verantwoordelijk voor ongeveer 23 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarom is het voor de transportsector essentieel om deze voetafdruk te verkleinen. Ook u kunt hier aan bijdrage!

Welke duurzaamheidsstrategie past u toe?

U kunt op verschillende manieren duurzame wereldwijde mobiliteit  bereiken, zoals:

 • Stimuleer duurzame vervoersmiddelen
  Moedig uw werknemers aan om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken, zoals openbaar vervoer, fietsen of elektrische voertuigen. Stimuleer dit met bijvoorbeeld het aanbieden van subsidies voor openbaar vervoer of elektrische voertuigen of door faciliteiten te bieden, zoals fietsenstallingen of douches voor fietsers. Hiermee vermindert u uw CO2-voetafdruk met misschien wel 90 procent!
 • Optimaliseer transportroutes
  Optimaliseer uw transportroutes en verklein bijvoorbeeld de af te leggen afstanden. Maak hierbij gebruik van technologie, zoals GPS en kaartsoftware en plan zo de meest efficiënte routes.
 • Verminder onnodig reizen
  Verminder onnodig reizen door videoconferenties en andere communicatietechnologieën te gebruiken. Dit verkleint niet alleen de ecologische voetafdruk, maar bespaart ook tijd en geld.
 • Doe zaken met duurzame toeleveranciers en middelen
  Gebruik milieuvriendelijke verpakkingen en verminder uw afval.
 • Gebruik hernieuwbare energiebronnen

Met het gebruik van bijvoorbeeld zonne- of windenergie in uw productieketen bent u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Wat levert duurzaam ondernemen u op?

De voordelen van duurzame wereldwijde mobiliteit zijn onder andere:

 • Kostenbesparing
   Met het gebruik van duurzame vervoersmiddelen en het optimaliseren van uw transportroutes bespaart u kosten op brandstof- en transport. Ook kunt u gebruikmaken van belastingvoordelen en subsidies. Uw werknemers zelf hebben hier ook voordeel van. Denk aan de gunstige belastingregelingen voor elektrische bedrijfsauto's.
 • Betere reputatie
  Hoe duurzamer u bent, hoe beter uw reputatie en merkimago. Dit trekt nieuwe klanten en investeerders aan. 
 • Minder ESG-belasting
  Zodra uw ecologische voetafdruk verkleint en duurzaam onderneemt, verlaagt u uw ESG-belastingdruk.
 • Bijdrage aan duurzame ontwikkeling
  U draagt bij aan de ontwikkeling naar meer duurzaam ondernemen en helpt om klimaatverandering tegen te gaan. 

Vanaf 1 oktober 2023 treedt Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking! 

Het EU-beleid Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) treedt op 1 oktober 2023 in werking. Het doel van dit beleid is om de CO2-voetafdruk bij het importeren naar de EU te verminderen. Vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2025 geldt een overgangsperiode. U moet dan iedere drie maanden rapporteren over uw geïmporteerde producten. Na deze overgangsperiode wijzigt deze manier van rapporteren in een jaarlijkse aangifte. Als importeur moet u dan een koolstofheffing op de goederen die u in de EU heeft ingevoerd rapporteren en betalen. Deze aangifte moet specifieke gegevens bevatten, zoals geverifieerde ingebedde emissies, hoeveelheid en GN-codes van CBAM. U moet de eerste jaarlijkse aangifte over het kalenderjaar 2026 uiterlijk op 31 mei 2027 indienen. Vanaf 1 januari 2026 mag u geen CBAM-goederen invoeren als u niet geregistreerd bent.

Lees meer over de CBAM

Ook úw beetje helpt heel veel!

Met onze innovatieve benadering van wereldwijd transport zijn wij erop gericht uw ecologische voetafdruk te minimaliseren en ons allemaal op weg te helpen naar een groenere planeet. Met aanpassingen in de manier van transporteren en dit te combineren met milieuvriendelijke toeleveranciers helpen we uw bedrijf te bloeien én hebben we een positieve impact op het milieu!

Blijf vooroplopen en profiteer van lagere ESG-belastingen! 

Neem contact op met ons sustainable tax team. Onze belastingspecialisten helpen u bij het bereiken van duurzame wereldwijde mobiliteit zodat de CO2-voetafdruk van uw bedrijf verkleint en de ESG-belastingdruk op uw bedrijf vermindert. Onze duurzaamheidsadviseurs helpen u ook bij het ontwikkelen van uw eigen BKG-inventarisatie (inventarisatie van antropogene broeikasgassen) en bij het vaststellen van doelstellingen om te voldoen aan de komende CSRD-regelgeving vanuit de EU.

Neem contact op met één van onze specialisten