Transport & logistiek

Tonnageregime: belangrijke wijzigingen in 2022

Linda van de Reep
Door:
insight featured image
Heeft u een zeevarende onderneming en vaart u onder een EU/-EER-vlag? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een mooi belastingvoordeel behalen door toepassing van het tonnageregime. Hierin zijn vanaf 2022 twee wijzigingen doorgevoerd: een wijziging in het vlagvereiste en de actualisering van het ‘Besluit winst uit zeescheepvaart’. Waar moet u aan voldoen en op letten?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de transport & logistiek sector

Algemene uitzondering op schip onder EU/EER-vlag vervallen

Wilt u het tonnageregime toepassen, dan moet u in principe onder een EU/EER-vlag varen. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, zodat schepen zonder een EU/EER-vlag toch de mogelijkheid hebben tot de vloot te behoren waarvoor het tonnageregime geldt. Eén van deze uitzonderingen was in 2021 nog de nationale uitzondering op het vlagvereiste, maar deze geldt in 2022 niet meer. U moet dus onder een EU/EER-vlag varen om aan de vloot te worden toegevoegd, tenzij u een beroep kunt doen op tenminste één van de twee andere uitzonderingen op het vlagvereiste:

  1. Het percentage nettotonnage van uw EU/EER-schip is niet afgenomen ten opzichte van de verhouding bij het starten van het tonnageregime.
  2. Bij ingebruikname van uw nieuwe schip bedraagt het nettotonnage van uw EU/EER-schip ten minste 60 procent van het totale nettotonnage van uw geëxploiteerde kwalificerende schepen.

Zo kunt u met uw niet-EU/EER-vlaggenschip in 2022 dus onder voorwaarden tóch nog aan de tonnageregelingvloot worden toegevoegd. De mogelijkheden zijn wel beperkter.

Update Besluit winst uit zeescheepvaart

Het ‘Besluit inzake winst uit zeescheepvaart en samenwerkingsverbanden in de zeescheepvaart’ is op 19 februari 2021 geactualiseerd.

Bent u een startende zeescheepvaartonderneming? Dan is het belangrijk om te weten dat er een onderdeel is toegevoegd over het aanvangsjaar van het tonnageregime. De keuze voor het tonnageregime maakt u in het eerste jaar waarin u winst uit zeescheepvaart behaald. Dit is volgens het besluit ook het jaar waarin u de eerste kosten maakt, of in het tiende jaar of een veelvoud daarvan. U moet het verzoek voor toepassing van het tonnageregime op tijd indienen. Is dit voor u niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Daarnaast beschrijft de Belastingdienst in het besluit:

  • De gebruikte praktische verdeelsleutel voor de bepaling van de kwalificerende bedrijfstijd bij baggerschepen.
  • De asset/crew-split voor de winstsplitsing bij bijvoorbeeld kabelleggers en pijpenleggers.
  • De samenloop tussen het tonnageregime en de investeringsaftrek.

Meer informatie?

Dit zijn voor u als scheepvaarder weer een paar extra praktische handvaten om de winst van uw onderneming te bepalen! Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met één van onze maritiem experts.