Wettelijk minimumloon

Verhoging minimumloon en uniform uurloon per 1 januari 2024

John Boer
Door:
Verhoging minimumloon en uniform uurloon per 1 januari 2024
Op 1 januari 2024 zijn er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het minimumloon; de verhoging van het minimumloon en een nieuwe wet voor het minimumuurloon.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat verandert er per 1 januari 2024?

Het wettelijk minimumloon is met 3,75 procent verhoogd. Dit betekent dat het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder nu €13,27 bedraagt. Deze verhoging is een reguliere indexatie, waarbij het minimumloon elke zes maanden wordt aangepast aan de cao-lonen.

Tegelijkertijd is er een nieuwe wet ingevoerd voor het minimumuurloon. Dit houdt in dat er geen vastgestelde minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. In plaats daarvan is er één minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben.

Het minimum maandloon wordt nu bepaald door het feitelijke aantal gewerkte uren. Voorheen kon het voorkomen dat minimumloonverdieners die 40 uur werkten een lager uurloon ontvingen dan zij die 36 uur werkten. Met de nieuwe wet is er geen ongelijkheid meer tussen fulltimers met verschillende contracturen. Dit betekent wel dat degene die nu 38 of 40 uur werken een hoger loon zullen ontvangen.

Wat wordt het minimumloon 2024 per maand?

Voor personen vanaf 21 jaar gelden de volgende minimum maandsalarissen (mede gebaseerd op 262 werkbare dagen in 2024):

  • € 2.086,04 per maand bij een 36-urige werkweek
  • € 2.201,94 per maand bij een 38-urige werkweek 
  • € 2.317,83 per maand bij een 40-urige werkweek

U moet mogelijk aanpassingen doen in uw salarisadministratie en bij uw arbeidscontracten door de invoering van het minimumuurloon. Het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 helpt u als werkgever bij de invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Bekijk voor het minimumjeugdloon en overige bedragen de pagina Bedragen minimumloon.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het minimumloon? 

Neem contact met ons op