WKR

Kostenvergoeding voor internet thuis: wat zijn de regels?

Door:
werknemers videobellen over het internet
U mag de kosten voor het internet thuis onder de werkkostenregeling fiscaal belastingvrij aan de werknemer vergoeden zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Ontvangen uw werknemers nog geen internetvergoeding, maar voldoen zij wel aan de voorwaarden? Dan kunt u een internetvergoeding 2024 toekennen.
Onderwerpen

U mag deze kosten met terugwerkende kracht voor 2024 alsnog vergoeden via een eenmalige betaling over de reeds verstreken periode. Dat is toch niet onaardig als tegemoetkoming voor de gestegen prijzen in deze turbulente tijden. 

De vrijstelling geldt alleen als de werknemer regelmatig thuiswerkt en daarbij een internetverbinding nodig heeft. Let op, vaak zien wij dat de werknemer thuis een combinatie-abonnementen heeft voor tv, telefoon en internet. Een vergoeding voor de tv of de telefoon valt niet onder de vrijstelling. U mag alleen de kosten van het internetgedeelte vergoeden. Daarvoor moet u nagaan wat deze kosten voor het internet thuis zijn. De kosten voor internet thuis variëren van € 25 tot € 45 euro per maand.

U hoeft niet alle kosten te vergoeden, er mag ook een eigen bijdrage resteren voor de werknemer. Ook een internetvergoeding naar rato van het aantal thuiswerkdagen is toegestaan.

De vergoeding moet dus specifiek gelden voor de kosten van de internetaansluiting. Vergoedt u ook de overige kosten van een combinatieabonnement? Dan is dat deel belast als individueel loon of als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Tips

  • Zoek op internet wat de gemiddelde kosten zijn van een single internetabonnement en bepaal op basis daarvan de hoogte van de vergoeding
  • Bewaar een print screen ter onderbouwing van de vergoeding in uw administratie
  • Wijs de vergoeding aan als gericht vrijgesteld en verwerk die als zodanig in de payroll