Is steward ownership de sleutel?

Duurzaamheid en continuïteit zijn cruciale pijlers voor familiebedrijven. Maar liefst 70 procent van de Nederlandse economie wordt gedragen door deze familiebedrijven, die vaak gericht zijn op de lange termijn en een sterke band hebben met medewerkers en de gemeenschap. Misschien overweegt u uw kinderen of andere familie¬leden te betrekken in de opvolging. Wellicht denkt u na over het verkopen van uw bedrijf. Maar heeft u ooit ge¬dacht aan een andere vorm voor het realiseren van de continuïteit, zoals steward ownership?

Wat is steward ownership?

Steward ownership draait om het idee dat degenen die betrokken zijn bij een bedrijf - de stewards - het beheer en de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn en de continuïteit van dat bedrijf. De organisatiestructuur van verschillende juridische entiteiten in Nederland heeft vaak als gevolg, bewust of onbewust, dat er prikkels ontstaan die gericht zijn op het maximaliseren van winst. Bij steward ownership is dat anders. Daar ligt de focus niet alleen op winstmaximalisatie, maar ook op lange termijndoelen, duurzaamheid en het behoud van de missie van het bedrijf.

Fiscale vragen rondom steward ownership

Overweegt u een overgang naar steward ownership? Dan zijn er fiscale aspecten om rekening mee te houden. In onze whitepaper delen we inzichten over de fiscale implicaties en hoe u hiermee om kunt gaan.

Inzichten van Gijsbert Koren

Als oprichter van We Are Stewards is Gijsbert Koren dé autoriteit op het gebied van Steward Ownership. Met zijn diepgaande kennis en ervaring geeft Gijsbert antwoord op deze vragen en biedt hij zo inzichten die uw overwegingen ten aanzien van steward ownership kunnen verhelderen en versterken.

Zes stappen naar steward ownership voor uw familiebedrijf

Eenmaal besloten om de stap naar steward Oownership te zetten, wilt u natuurlijk weten hoe dit in zijn werk gaat. In zes duidelijke stappen leggen wij uit wat er nodig is om Steward Ownership voor uw bedrijf uit te werken en te implementeren.

Vraag de whitepaper aan

Onze specialisten

Géraldine Grünberg

Amsterdam

+31 (0) 88 676 9905

Karin van Wijngaarden

Utrecht

+31 (0) 88 676 9894