Familiebedrijven zijn de stabiele motor van de economie

Het familiebedrijf kent vele dimensies. Het neemt economisch een cruciale plaats in. Het is één van de kurken waarop de Nederlandse economie drijft; we noemen het ook wel ‘de banenmotor van Nederland’. Deze cruciale economische positie dankt het familiebedrijf aan de bijna onbegrensde betrokkenheid en inzet van haar ondernemers. De sterke emotionele band en het loyaliteitsgevoel aan uw bedrijf zorgt er waarschijnlijk voor dat u als eigenaar van een familiebedrijf bijna alle beschikbare tijd en geld aan uw onderneming besteedt. Het samenspel van het bedrijf, de familie en het eigendom vraagt om specifieke aandacht. Zeker omdat de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren nauw verwant zijn met elkaar (en soms ook lijnrecht tegenover elkaar staan). 

Uitdagingen voor familiebedrijven

U heeft te maken met allerlei vraagstukken. Op financieel, fiscaal en strategisch vlak. Maar ook trends als verduurzaming, digitalisering en automatisering. Een onverwachtse crisis of juist een kans kunnen een uitdaging zijn en roepen de nodige vragen op. Vragen die wij vaak zien binnen familiebedrijven zijn: Op welke manier kan ik financieel gezond mijn bedrijf doorgeven aan de volgende generatie? Welke mogelijkheden heb ik voor mijn vermogen? Hoe ga ik om met familieleden aan wie ik het bedrijf misschien liever niet overdraag? Wat moet ik doen om alles goed te regelen? Onze specialisten helpen u graag bij deze uitdagingen en vraagstukken. Niet alleen om ze op te lossen, maar ook te sparren, de dialoog aan te gaan en de familiebelangen in het oog te houden.

Hoe helpen wij u en het familiebedrijf?

Onze adviseurs staan graag aan uw zijde als het gaat om uw bedrijfs-, eigendom-, en familiebelangen. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden, waar samenwerking een belangrijke waarde is voor ons, maar ook vanuit onze ervaring. Wij luisteren naar wat er gezegd wordt, maar belangrijker nog: we luisteren ook naar dat wat niet gezegd wordt. Onderneemt u over de grens of juist duurzaam? Of bent u dit van plan? Met onze (internationale) expertise en internationale netwerk, staan wij u hier graag in bij.

Wij onderschrijven het belang van het familiebedrijf in de Nederlandse economie. Als ervaren adviseur leveren wij graag dat stukje meerwaarde dat u ontzorgt en u de ruimte geeft om te ondernemen.

Driecirkelmodel familiebedrijven

 • Familie
 • Bedrijf
 • Eigendom
 • Familie
  Familie
  De harmonie bewaren in het familiebedrijf is essentieel voor de continuïteit. Ook heeft u een professionele aanpak nodig voor familieleden die bepaalde posities vervullen in het bedrijf.
 • Bedrijf
  Bedrijf
  De continuïteit van uw bedrijf is belangrijk. Bijvoorbeeld door middel van risicomanagement of een juiste begeleiding bij het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie.
 • Eigendom
  Eigendom
  U wilt uw eigendom goed beheren. En vooral ook het eigendom (fiscaal gunstig) doorgeven aan uw kind of familie.

Specialismen

 

eigenaarschap familiebedrijven


Eigenaarschap

Aan het hoofd staan van een familiebedrijf is een flinke opgave. Het brengt veel verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe is het eigendom geregeld? Wie heeft welk belang in het bedrijf? Zijn er familieleden die u liever niet aan het roer ziet staan van de onderneming?

Elke wisseling van eigenaar zorgt voor een nieuwe fase van het bedrijf. U krijgt te maken met nieuwe meningen, visies en er ontstaan soms onenigheden. Hoe zorgt u ervoor dat u orde en overzicht houdt? En wat moet u regelen? 

 

 

duurzaamheid familiebedrijven


Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen, dat is ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij. Voor uw familiebedrijf gaat over het verantwoord doorgeven van uw onderneming aan de volgende generatie. Maar waar moet u allemaal op letten als het gaat om duurzaamheid?


 

 

campaign image


Opvolging

Ook voor u als dga komt het moment waarop u serieus aandacht moet besteden aan bedrijfsopvolging. Het is geen wonder dat bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf bijzonder complex is.

Er spelen vele rationele maar ook emotionele afwegingen een rol, die vaak zijn gevoed door de betrokkenheid, de inzet en het enorme loyaliteitsgevoel van de ondernemer. Deze emoties raken niet alleen de familiebelangen maar spelen ook een rol bij financiële, juridische en fiscale vraagstukken.

 

 

vermogen familiebedrijven


Vermogen

Het onderwerp 'vermogen' binnen familiebedrijven is een belangrijk maar complex onderwerp, dat vele aspecten omvat. Goed plannen en goede afspraken maken voor de continuïteit van het aanwezige vermogen is dus cruciaal. Is mijn vermogen er nog als ik met pensioen ga? Hoe gaan mijn kinderen om met ‘mijn’ vermogen als ik er niet meer ben? Hoe laat ik mijn vermogen renderen?

Het goede gesprek 

Dagelijkse bezigheden (ook in het bedrijf) maken het vaak moeilijk om prioriteit te geven aan échte reflectie. Even uit de day-to-day business stappen om kritisch na te denken over wat u als eigenaar wilt bereiken. 

Meer informatie

Diensten voor het familiebedrijf

Cyber risk services

Om succesvol te zijn en te blijven met uw onderneming, is weerbaarheid tegen cyberrisico’s van cruciaal belang. Die weerbaarheid vormt een samenspel van maatregelen op het gebied van mensen, processen en technologie. Lees meer over hoe wij de cyberbeveiliging van uw onderneming kunnen optimaliseren.

Legal services

Hoe zorg ik ervoor dat de afspraken tussen onze aandeelhouders duidelijk vastliggen? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een langdurige zieke werknemer? Waar moet ik juridisch gezien rekening mee houden bij deze bedrijfsovername? Goede vragen. En voor ons dagelijkse kost: wij helpen ondernemers elke dag hun bedrijfsjuridische belangen scherp in het oog te houden. Zo kunt u met een gerust hart ondernemen.

Private clients

Onze private clients specialisten geven u graag persoonlijk advies voor financiële en juridische zaken.

Wij helpen organisaties strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun maatschappelijke impact inzichtelijk kunnen maken. Hiermee zijn wij thought leader op het gebied van maatschappelijke impact met als missie het meten, rapporteren en verbeteren van niet-financiële waarde even belangrijk te maken als het meten, rapporteren en verbeteren van financiële waarde.