Wilt u uw vermogen optimaal overhevelen naar uw volgende generatie zonder te veel erf- en schenkbelasting? Dat kan via bedrijfsoverdracht, schenken of via uw testament.

Erf- en schenkbelasting

Bij goed vermogensbeheer is het belangrijk om binnen uw wensen uw vermogen met zo min mogelijk erfbelasting over te hevelen naar de volgende generatie. Hierbij spelen nationale en internationale vraagstukken over testamenten, schenken, huwelijk, kinderen en uw onderneming een grote rol.

En heeft u ook nagedacht over de gevolgen bij overlijden? Wilt u een levenstestament opstellen? Onze estate planning specialisten adviseren u over de meest optimale erfbelastingposities en -regelingen.

Wij begeleiden u persoonlijk in het beoordelen en doorrekenen van uw testamenten en schenkingsprogramma’s, geven u advies over de fiscale aspecten bij uw vennootschap en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Alle aspecten rondom uw (toekomstig) vermogen zijn bij ons in vertrouwde en deskundige handen. Zo kunt u uw tijd besteden aan andere belangrijke zaken.

Onze estate planners zijn u van dienst bij:

  • Opstellen van huwelijksvoorwaarden, voorwaarden geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst.
  • Advies over uw testament, levenstestament en nalatenschap: komt uw vermogen bij de juiste personen terecht, wat kunt u regelen bij leven en betalen uw erfgenamen niet te veel belasting?
  • Schenken: hoe stelt u een doordacht schenkingsplan op en bespaart u flink op erfbelasting?.
  • Bedrijfsopvolgingsregeling: wat zijn de voorwaarden van deze regeling zodat u recht heeft op een gedeeltelijke vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij de overgang van uw onderneming? Komt uw onderneming wel bij die erfgenamen terecht die de faciliteit kunnen benutten?

Estate planning

Testament, levenstestament en erfbelasting

Kunt u door een ongeluk, dementie of andere reden niet meer beslissen over medische behandelingen en uw vermogen? Dan is het handig als u een vertrouwenspersoon heeft die deze beslissingen namens u neemt. Dit regelt u in een levenstestament.

Huwelijkse voorwaarden

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan moet u voldoen aan een aantal rechten en plichten. Wilt u hierin bepaalde zaken zelf regelen, dan legt u dit vast in de voorwaarden.

Schenken

U kunt op verschillende manieren schenken en dit vastleggen bij de notaris, maar dat hoeft niet. U schenkt dan onderhands. Sommige schenkingen moet u wel via de notaris doen: de schenking tegen schuldigerkenning (de papieren schenking). Schenkt u meer dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Er komt voor u als dga een moment waarop u serieus aandacht moet besteden aan bedrijfsopvolging. Lees daar meer over onder Familiebedrijven. Verlies bij de overdracht van uw onderneming de fiscale gevolgen niet uit het oog!

Meld u aan voor de Vermogensupdate