Heeft u zich al goed voorbereid op uw oude dag? Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit 3 pijlers: AOW, pensioenopbouw via een werkgever en individuele pensioenverzekeringen. Daarnaast kunt u ook zelf sparen voor uw oude dag: de 4e pijler. Wat betekent deze optelsom voor het totaal van uw oudedagsvoorziening straks? Onze pensioenadviseurs bieden u een volledig advies voor uw toekomstvoorziening. Zowel voor directeur-grootaandeelhouders als ondernemers.

Daarnaast beschikt Grant Thornton over de AFM Vergunning Pensioenadvisering zodat we ook kunnen bemiddelen in collectief werknemerspensioen en andere pensioenvragen voor uw werknemers. Houd met de volgende zaken rekening als het om uw pensioen gaat:

  • Hoe bouwt u pensioen op als ondernemer?
  • Waar heeft u recht op met banksparen en lijfrentesparen?
  • Hoe zijn uw levenskapitaalverzekeringen belast?
  • Hoe spaart u zelf optimaal voor uw pensioen?

Pensioen en andere oudedagsvoorzieningen

Pensioen voor ondernemers

Soms bent u als ondernemer ook verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van uw werknemers of geldt voor u een verplichte bedrijfspensioenregeling.

Banksparen en lijfrentesparen

Met banksparen zet u geld apart met belastingvoordeel. U bouwt in de opbouwfase met uw inleg en het rendement daarop een tegoed op tot maximaal vijf jaar na het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt. Vervolgens ontvangt u in de uitkeringsfase periodiek uitkeringen (gedurende twintig jaar) uit uw opgebouwde tegoed.

Levenskapitaalverzekeringen

U kunt kapitaalverzekeringen gebruiken als vermogensopbouw voor uw pensioen. Heeft u een verzekering die een bedrag in één keer uitkeert bij leven of overlijden, dan hoort deze bij uw bezittingen in box 3.

Zelf sparen

U kunt via spaar- of beleggingsvermogen, onroerende zaken of andere investeringen ook zelf sparen voor uw oude dag. U doet deze opbouw in privé (box 3) of in uw vennootschap.

Meld u aan voor de Vermogensupdate