Soms bent u als ondernemer ook verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van uw werknemers of geldt voor u een verplichte bedrijfspensioenregeling. Bouwt u onvoldoende op, dan moet u daar zelf in voorzien. U kunt geen pensioen in eigen beheer meer vormen. Had u voorzieningen in eigen beheer, dan zijn deze waarschijnlijk omgevormd tot een oudedagsverplichting (ODV).

Behandel de ODV fiscaal zorgvuldig! Zo houdt u deze zuiver en voorkomt u onnodige belasting. Breng in kaart naar wie de uitkeringen overgaan bij echtscheiding of overlijden en of dat in overeenstemming is met de fiscale spelregels.

U kunt als ondernemer altijd nog individueel een pensioenregeling afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Of uw oude dag veiligstellen via lijfrente-/banksparen of door zelf te sparen. Het nadeel van banksparen en zelf sparen is: op is op.

Kiest u voor pensioensparen, dan is het 'risico’ dat u langer leeft dan gemiddeld, en de verzekeraar u dus veel moet uitkeren, voor de verzekeraar zelf. Leeft u korter dan gemiddeld, dan hoeft de verzekeraar u minder uit te keren en is de winst voor de verzekeringsmaatschappij.

Meld u aan voor de Vermogensupdate