Of je nu tijdens je studie al wilt proeven aan het werk van een accountant of adviseur of tijdens het werk van een accountant of adviseur verder wilt studeren. Beide is mogelijk.

Stage of werkstudentschap

Je studeert en je wilt je naast je studie verdiepen in de accountancy, fiscaliteit of consultancy. Dat kan! Door een stage of werkstudentschap kun je een goed beeld vormen van Grant Thornton en de werkzaamheden van de discipline waarin je meewerkt. Je zult jezelf vaktechnisch ontwikkelen, maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden. Goede begeleiding staat hierin centraal. Daarnaast verwachten wij ook dat jezelf initiatief neemt om er een succesvolle periode van te maken.

Studeren naast het werken

Je wilt verder studeren als je bij ons in dienst bent gekomen. Die mogelijkheid is er. In overleg met je leidinggevende kies je voor een vervolgopleiding. De kosten vergoeden wij, op basis van een studieovereenkomst. Valt je keuze op een relevante opleiding onder werktijd? Dan bestaan hier regelingen voor.

Stagebureau voor RA en AA

Voor je praktijkopleiding start, begint onze begeleiding al. Afhankelijk van welke praktijkopleiding je volgt, word je begeleid door twee AA-accountants of twee RA-accountants. Samen met hen bespreek je je plan van aanpak. Aan de hand daarvan krijg je niet alleen tips, maar word je ook geconfronteerd met de mogelijke valkuilen die je aanpak met zich meebrengt. Zo ben jij goed voorbereid. Gedurende je stage wordt de nauwe samenwerking voortgezet. Zo wordt regelmatig beoordeeld of je rapportage voldoet aan de eisen van de NBA, zodat je een goed dossier kunt opleveren. Je titel ligt binnen handbereik.

Opleidingsaanbod

Je kunt kiezen uit meer dan 80 cursussen. Een mix van vaktechnische opleidingen en cursussen op het gebied van (sociale) vaardigheden. Samen met je leidinggevende bepaal je welke opleidingen passen bij jouw ontwikkeldoelstellingen en hoe je opleidingsplan ingevuld wordt. Onze onverminderde aandacht voor opleidingen heeft een Cedeo-erkenning voor de accountancyopleidingen opgeleverd.