KYC advisering en screenings

Hoe beschermt u uw organisatie tegen financiële criminaliteit en/of fraude Weet u met wie u eigenlijk zakendoet? Hoe weet u of die nieuwe klant in China wel echt bestaat of die Russische klant niet gesanctioneerd is? Hoe kan een screening van een relatie u die inzichten geven? Goede vragen.

Betrouwbare informatie is essentieel

Vervagende landsgrenzen maken regelgevende en handhavende instanties steeds kritischer. De wereldwijde handel verhoogt namelijk de blootstelling aan witwassen, corruptie en andere financiële criminaliteit. Zorg er daarom voor dat u uw zakenpartners (uw ‘counterpart’) kent en weet wie u kan schaden of dit al heeft gedaan.

Overweegt u een nieuwe markt te betreden, bent u bezorgd over de reputatie van bestaande of nieuwe zakenpartners, wilt u de wetgeving rondom financiële criminaliteit en Wwft naleven of wilt u een onderzoek instellen? Vergaar uw informatie altijd op een betrouwbare manier zodat u uw beslissingen weloverwogen kan nemen. Door het uitvoeren van de ‘Know Your Client’ screenings, door ons ‘Know Your Counterpart’ genoemd, verkrijgt u die informatie.

Onze KYC specialisten adviseren u bij de implementatie of aanpassing van uw KYC-beleid én bij het uitvoeren van KYC-screenings. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Onze aanpak: Adviseren, verzamelen, analyseren en screenen

  1. Advisering op het gebied van KYC beleid implementatie en inrichting van de bijbehorende procedures
  2. We verzamelen en analyseren ‘open source’ informatie. Zo beschikt u over de informatie die u nodig hebt om door regelgevings- en reputatierisico's te navigeren.
  3. We voeren screenings Know Your Counterpart-screenings uit, waarbij gekozen kan worden voor de diepgang van die screenings, afhankelijk van het door u geïdentificeerde risico. Ook voor wat betreft periodiek herhalen van screenings voor bestaande klanten.

Wat levert het u op?

  • Gedegen en coherent beleid, waarin de ‘risk appetite’, procedures en vastlegging van het KYC proces zijn opgenomen
  • Bruikbare informatie om beslissingen te nemen over het aangaan van zakelijke relaties.
  • Vastlegging van het proces en de uitkomsten van de KYC screenings
Het integriteitsrisico is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5 procent van de omzet van iedere onderneming in het geding is, waar het gaat om de schade die integriteitsinbreuken veroorzaken. Uit de praktijk blijkt dat een gedegen analyse daarom al snel loont om de gevolgen van dit risico te verkleinen.
Yvonne Vlasman Partner