Hoe bevordert u integer gedrag in uw organisatie? Welke beleidselementen heeft u daarvoor nodig en hoe zorgt u voor onderlinge consistentie? Hoe krijg ik zicht op de integriteitrisico’s die er echt toe doen? Goede vragen.

Heldere en concrete kaders voor integer gedrag zijn cruciaal

Een integriteitsinbreuk lijkt een incident. Toch is dit vaak een symptoom met een structurele oorzaak, zoals: te hoog gestelde prestatie-indicatoren, pesten, de stijl van leidinggeven of de ‘tone at the top’. Integer handelen is steeds belangrijker en daarmee ook het sturen op integer gedrag en het afleggen van verantwoording daarover.

U begint effectief integriteitsbeleid met het vaststellen van kaders die bepalen wat gewenst gedrag is. Dit doet u op basis van de missie en visie van uw organisatie. Daarnaast moet u zicht hebben op de wet- en regelgeving waar uw organisatie aan moet voldoen. Deze kaders vertaalt u in concrete handvatten voor gewenst gedrag. Hiermee maakt u direct duidelijk wat uw organisatie als ongewenst gedrag beschouwd.

Onze aanpak: analyseren, ontwikkelen en uitvoeren

  1. Samen met u analyseren wij de aard van het integriteitsrisico binnen uw organisatie en inventariseren en analyseren het bestaande beleid.
  2. Vervolgens helpen wij u het integriteitsrisico van uw organisatie te beheersen: we ontwerpen en optimaliseren het integriteitsbeleid.
  3. Op basis van onze kennis en ervaring weten we waarom werknemers soms makkelijk kiezen voor ongewenst gedrag. Wij geven u passende handvatten om hier bewust mee om te gaan.
  4. We maken integriteit voor uw werknemers praktisch uitvoerbaar en bespreekbaar via communicatie en trainingsactiviteiten. Zo vergroten we bij al uw werknemers de bewustwording rondom integriteit.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in de relevante integriteitsrisico’s binnen uw organisatie.
  • Betere beheersing van integriteitsrisico’s binnen uw organisatie.
  • Concrete organisatiewaarden en normen en vertaling in concrete indicatoren voor gewenst gedrag voor uw werknemers, leveranciers en andere zakelijke relaties.
  • Een compliance framework maakt de relevante wetten en regels voor uw organisatie inzichtelijk.
  • U kunt een zorgvuldig proces van belangenafweging en besluitvorming doorlopen en de uitkomsten hiervan vastleggen zodat u daar in de toekomst als het nodig is verantwoording over kunt afleggen.
“Onze integriteitsdienstverlening is van hoge kwaliteit en afgestemd op de behoeften van het MKB en familiebedrijven. Pragmatisch, toegespitst en praktisch uitvoerbaar.”
Yvonne Vlasman Partner