Heeft u last van een teruglopende omzet of te zware externe financiering?

Verkeert uw bedrijf in problemen? Heeft u te kampen met een teruglopende omzet? Drukt de externe financiering (te) zwaar? De economische uitdagingen van vandaag kunnen vragen om een wijziging van uw strategie en het nemen van snelle beslissingen. Oorzaken en aandachtspunten moeten worden benoemd, zodat u passende maatregelen kunt nemen. Grant Thornton adviseert u over financial restructuring en werkt samen met u aan een hands-on oplossing.

Financial turnaround

Er zijn tal van mogelijke oorzaken waardoor u een ‘turnaround’ moet zien te bewerkstelligen binnen uw organisatie: onder druk staande marges, wegvallen van leveranciers, klanten met betalingsproblemen, hevige concurrentie, veranderde wet- en regelgeving of een te zwaar drukkende externe financiering.

Partner Wilfred van der Lee

+31 (0) 88 676 9816

Neem contact op

Grant Thornton analyseert de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Hierbij dient de evaluatie van de in het verleden behaalde resultaten als fundament voor de toekomst. Samen met u werken wij aan de ontwikkeling en implementatie van een hands-on oplossing om u in staat te stellen de ‘turnaround’ binnen uw organisatie te realiseren. Ook kunnen wij de huidige financiering en bijbehorende lasten beoordelen en een eventuele herfinanciering begeleiden.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • werkkapitaal en cash flow management;
  • financial modelling: balans, Winst- en verliesrekening en werkkapitaal op maandbasis;
  • de optimalisatie en monitoring van uw kostenstructuur en winstmarges;
  • de optimalisatie van uw management informatie en KPI’s;
  • optimalisering van uw financieringsstructuur.