Een vennootschap is over winsten 20 tot 25 procent vennootschapsbelasting verschuldigd. De innovatiebox biedt belastingvoordeel waardoor u slechts 7 procent (tot 1 januari 2018 is dit 5 procent) belasting afdraagt over ‘innovatieve’ winst.

Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox dient uw bedrijf inkomsten te genereren uit zelfontwikkelde, immateriële activa (innovatie). Voor toepassing van de innovatiebox is een toegangsticket nodig. Voor een kleine onderneming geldt dat ieder immaterieel activum is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Toegang tot de innovatiebox op basis van alleen een octrooi of kwekersrecht is dus niet mogelijk.

Voor grote ondernemingen geldt dat er zowel een S&O-verklaring als een octrooi afgegeven moet zijn voor toegang tot de innovatiebox. Daarnaast geldt dat de innovatiebox slechts kan worden toegepast op innovatieve ontwikkelingsactiviteiten in Nederland. Als gebruik wordt gemaakt van kennis en/of ontwikkelingsactiviteiten van buitenlandse groepsmaatschappijen, dan wordt de toepassing van de innovatiebox beperkt.

Resultaat van de innovatiebox

Het resultaat dat met de innovatiebox wordt behaald, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van de ‘innovatieve’ inkomsten en de daaraan toe te rekenen kosten. De methode van winsttoerekening wordt, nadat deze is afgestemd met de belastingdienst, in een meerjarige overeenkomst vastgelegd.
Grant Thornton heeft een team van specialisten die zich dagelijks met vragen over en implementatie van de innovatiebox bezighouden, zodat u verzekerd bent van een optimale en efficiënte toepassing van de innovatiebox.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • advisering over en de implementatie van de innovatiebox;
  • gevolgen wetswijziging m.i.v. 1 januari 2017;
  • gevolgen innovatiebox bij herstructurering;
  • toepassing overgangsrecht;
  • de ondersteunring bij de aanvraag van de S&O verklaring.
Linda van de Reep
Partner tax | Sectorleider transport & logistiek
Linda van de Reep