Uw onderneming behaalt ‘innovatieve winst’ en komt in aanmerking voor de innovatiebox. Dat is mooi, want dat kan een leuk belastingvoordeel opleveren! Wij begeleiden regelmatig ondernemingen bij het innovatiebox-traject en onze ervaring is dat dit traject tegenwoordig een vrij lange doorlooptijd kent. Start hier dus op tijd mee!
Onderwerpen

Wat is de innovatiebox?

De innovatiebox is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarmee het belastingtarief voor innovatieve winst naar 9 procent verlaagd wordt (in plaats van 15 procent of 25 procent in 2021). Deze innovatieve winst moet voortvloeien uit zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor een S&O-verklaring (en voor grotere ondernemingen ook een octrooi) afgegeven is. Voldoet u aan de vereisten, dan is het gebruikelijk om een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst te sluiten om de concrete invulling van de innovatiebox voor een aantal jaar vast te leggen.

Aanvraagtraject vaststellingsovereenkomst

Het traject naar de totstandkoming van de VSO verloopt als volgt::

 1. Schriftelijk verzoek om toepassing van de innovatiebox
  In dit verzoek zet u de activiteiten van uw onderneming uiteen en onderbouwt u waarom u voldoet aan de voorwaarden van de innovatiebox. Gelijktijdig verzoekt u de Belastingdienst tot vooroverleg.
 2. Contact met de Belastingdienst
  De Belastingdienst neemt het verzoek na ontvangst in behandeling en bestudeert het verzoek. Hier gaat, door de omvang van sommige verzoeken en drukte bij de Belastingdienst, soms enige tijd overheen. Vaak heeft de Belastingdienst dan nog vragen of aandachtspunten. De Belastingdienst vraagt u aanvullende informatie aan te leveren, bijvoorbeeld een toelichting op (bepaalde) werkzaamheden, facturen, personeelsbestand of intercompany pricing. De omvang van deze informatie varieert en is erg afhankelijk van de concrete situatie.
 3. Bedrijfsbezoek
  Nadat u de vragen van de Belastingdienst heeft beantwoord, vindt vaak een bedrijfsbezoek plaats. Hierbij kan de Belastingdienst nader kennismaken met uw onderneming. Tijdens de coronapandemie heeft de Belastingdienst geen bedrijfsbezoeken gepland. Inmiddels komen de afspraken weer geleidelijk op gang.
 4. Nadere vragen en in overleg treden
  Na het bedrijfsbezoek kan u nog nadere vragen krijgen en treedt u met de Belastingdienst in overleg over de concrete toepassing van de innovatiebox.
 5. Concept vaststellingsovereenkomst
  Als u en de Belastingdienst uiteindelijk overeenstemming bereiken, stelt de Belastingdienst een conceptovereenkomst op. De VSO wordt altijd door 2 bevoegde medewerkers van de Belastingdienst ondertekend. Beide handtekeningzetters moeten dus akkoord zijn met de VSO. Omdat de tweede handtekeningzetter zich nog moet verdiepen in het dossier (en mogelijk nog aanvullende opmerkingen heeft op de concept VSO) kan ook hier weer veel tijd mee gemoeid zijn.
 6. Ondertekening en toepassing vaststellingsovereenkomst innovatiebox
  Als met de Belastingdienst overeenstemming is bereikt over de VSO, dan ondertekent u deze eerst namens de betreffende onderneming. Na akkoord en ondertekening van de eerste en tweede handtekeningzetter is het aanvraagtraject afgerond en kan u de innovatiebox overeenkomstig de VSO toepassen en in de aangiften vennootschapsbelasting verwerken.

Internationale aspecten bij vaststellingsovereenkomst

Is er sprake van internationale aspecten, zoals een buitenlandse dochteronderneming? Dan is een VSO over de toepassing van de innovatiebox ook mogelijk, maar wel gecompliceerder. De vaststellingsovereenkomst met een internationaal element moet door de eerste behandelaar van de belastingdienst namelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College Internationale Fiscale Zekerheid (IFZ). Hiervoor moet de belastingplichtige verplicht het template exchange rulings voor uitwisseling met andere landen indienen.

Is er sprake van een deelneming of Ultimate Beneficial Owner (UBO) in een zogenoemde laagbelastende jurisdictie (zoals de Bahama’s, Isle of Man, et cetera)? Dan kan er geen vooroverleg plaatsvinden en kan u dus geen afspraken met de Belastingdienst maken. Dit moet u expliciet verklaren. Hiermee probeert de Belastingdienst belastingontwijking te voorkomen.

Aandachtspunten aanvraagtraject innovatiebox

Het aanvraagtraject voor toepassing van de innovatiebox kan u dus veel tijd kosten, zeker enkele maanden en in uitzonderlijke gevallen zelfs meer dan een jaar. We adviseren u daarom om dit traject tijdig te starten zodat u de relevante aangiften vennootschapsbelasting aan de hand van de VSO kan opstellen. Daarnaast helpt het om dit traject goed voorbereid in te gaan en de Belastingdienst vooraf van voldoende concrete informatie te voorzien. Vanuit onze ervaring kunnen wij u hierbij goed begeleiden en staan we u graag bij gedurende dit traject.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met onze innovatiebox specialisten bij Grant Thornton.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.