Handhavingsmoratorium

Wet DBA en opheffing van het handhavingsmoratorium in 2025

Door:
Wet DBA en opheffing van het handhavingsmoratorium in 2025
Om opdrachtgevers ruimte te geven om de modelovereenkomsten op de juiste manier te implementeren, is in november 2016 een tijdelijk handhavingsmoratorium ingesteld. Gedurende dat moratorium mag de Belastingdienst aanwijzingen geven als blijkt dat er sprake is een dienstbetrekking, maar mag alleen in gevallen van kwaadwilllendheid naheffen.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat is de Wet DBA?

Om de arbeidsrelatie tussen een werkende (zzp'er) en u als werkgever duidelijk te krijgen, is de Wet DBA geïntroduceerd. Het onjuist beschouwen van een arbeidsrelatie als een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst heeft vergaande gevolgen. 

Het uitgangspunt van de Wet DBA is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen beoordelen of er sprake is van loondienst of van opdracht. Binnen de gekozen arbeidsrelatie maken zij vervolgens afspraken. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten geven daarbij zekerheid.

U leest meer over de Wet DBA en werken met zelfstandigen op onze themapagina :

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
Lees dit artikel

Opheffing handhavingsmoratiorium

Op 1 januari 2025 komt er nog geen nieuwe wetgeving die meer duidelijkheid geeft wanneer een werkende voor u werkzaam is als werknemer, of als zzp’er. De Belastingdienst gaat wel het handhavingsmoratorium opheffen en gaat weer controleren. Ook gaat de Belastingdienst mogelijk naheffen in situaties waarbij geen sprake is van zelfstandigheid van de werkende. De Belastingdienst zal zich daarbij naar verwachting baseren op de kenmerken die door de Hoge Raad zijn aangelegd in de zaak Deliveroo.

Wat als er sprake is van schijnzelfstandigheid?

In het geval dat de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid - en dat de werkende werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een zzp-relatie - dan volgen naheffingsaanslagen en boetes.  

Om dit te voorkomen, is het belangrijk om te weten welke arbeidsrelaties zich binnen uw onderneming voordoen. Wat moet u daarvoor doen:

  • Inventariseer of, en hoe u nu werkt met zzp’ers.
  • Analyseer alle feiten en omstandigheden van elke zzp’er.
  • Beoordeel in het licht van de Deliveroo kenmerken van elke zzp-relatie of deze een zelfstandige is of niet.
  • Ga met de gevallen waar er (mogelijk) sprake is van dienstbetrekking in gesprek om te zien of u op een andere manier de samenwerking vormgeeft zodat de situatie wel compliant is.
  • Als de situatie niet is om te buigen naar een dienstbetrekking, of betere overeenkomst, beëindig dan de samenwerking conform de afspraken die u gemaakt heeft over de beëindiging van de overeenkomst.
  • Maak mede aan de hand van de Deliveroo kenmerken een beoordelingskader om te beoordelen in welke situaties als zelfstandige wordt gewerkt en onder welke voorwaarden.
  • Beoordeel toekomstige situaties kritisch op basis van het beoordelingskader.

Webmodule beoordelen van de arbeidsrelatie

Wat u mogelijk helpt bij het beoordelen van de arbeidsrelatie, is het invullen van de vragen in de webmodule. Na het invullen van de vragenlijst volgt een rapportage met daarin de resultaten van de betreffende opdracht. Daarna is het aan u de keuze om op basis van een dienstbetrekking te werken, op basis van de indicatie uit de module.

Advies over schijnzelfstandigheid?

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij de beoordeling of er sprake is van schijnzelfstandigheid of dienstbetrekking?

Neem contact met ons op