Wet Zelfstandigen

Verduidelijkt de wet DBA 2025 de positie van zelfstandigen?

Door:
zakenman aan het nadenken
Maakt u gebruik van ZZp-er’s bij de uitvoering van opdrachten? Houd dan rekening met de komst van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Deze wet ligt nu ter consultatie en moet het (civielrechtelijk) onderscheid tussen zelfstandigen (ZZP-ers) en werknemers verduidelijken. We nemen u mee in twee belangrijke voorstellen.
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Wat Verduidelijkt het toetsingskader ?

Dit toetsingskader maakt het voor u bij het inhuren van zelfstandigen (ZZP-ers) overzichtelijker en beter hanteerbaar. Op basis van hoofdelementen en indicatieve factoren (vastgesteld in jurisprudentie) beoordeelt u of er sprake is van werknemerschap of zelfstandigheid (bij indicaties van eigen rekening en risico) en dus of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht. Dit maakt het ook voor zelfstandigen eenvoudiger in te schatten of zij hun werk binnen de regels en grenzen van het ondernemerschap uitvoeren en dus door de Belastingdienst niet aangemerkt worden als werknemer.

Wat is het rechtsvermoeden gebaseerd op uurtarief ?

Dit rechtsvermoeden maakt het voor werkenden eenvoudiger een arbeidsovereenkomst bij u als werkgevende (en indien nodig bij de rechter) te claimen als zij (achteraf) menen als werknemer gewerkt te hebben. Doet een werkende een beroep op het rechtsvermoeden, dan moet de werkende  aannemelijk maken dat hij/zij minder betaald krijgt dan het geldende uurtarief (momenteel 32,24 euro).

U als werkgevende moet dan aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bewijslast ligt dus bij u als ‘werkgevende’. Zo hoopt het kabinet dat u bij het aangaan van een arbeidsrelatie kritischer kijkt of u het werk door een werknemer of zelfstandige laat doen. Dit alles in het huidige schimmige gebied van de schijnzelfstandigheid, waarin de belastingdienst tot 2025 in het kader van het handhavingsmoratium niet zal naheffen.

Na 10 november weten we meer...

Op 10 november 2023 sluit de internetconsultatie. Het kabinet kijkt dan naar de input en dan volgen er mogelijk wijzigingen in het wetsvoorstel. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen! Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met één van onze specialisten.