WBSO subsidie aanvragen voor innovatie

U ontwikkelt nieuwe producten, processen, software of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek. En zoekt u naar mogelijkheden om de kosten voor uw innovaties te verlagen? De Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt voor een deel de kosten van innovaties.
De WBSO nodigt u als ondernemer, of medewerker in loondienst, uit om projectmatig een technisch veranderingsproces in gang te zetten. De essentie van de WBSO is het (software)technische probleem dat u wilt oplossen kort en bondig te formuleren. Voor bedrijven geldt dat het voordeel van de regeling verrekend wordt in de aangifte loonheffingen. Voor zelfstandigen claimt u het bedrag aan aftrek in de aangifte inkomstenbelasting.

Grant Thornton kan u helpen bij het aanvragen van de WBSO

Per jaar kunt u maximaal drie keer een WBSO aanvraag indienen. Houd er rekening mee dat u de aanvraag uiterlijk één kalendermaand voor de start van de R&D-activiteiten indient.