Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed

Doelstelling

De Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed stelt zich ten doel monumentale en beeldbepalende panden en ander erfgoed te behouden dat vanwege historie of architectuur waardevol is in Alphen aan den Rijn.

Beleidsplan

De stichting tracht panden die voldoen aan haar doelstelling te verwerven, te restaureren, zonodig te herbestemmen en ze vervolgens weer te vervreemden en te (doen) beheren. Middelen daartoe worden verkregen uit fondsenwerving en specifieke subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het streven is na voltooiing van een project de eigen middelen weer vrij te maken voor nieuwe activiteiten door de in oude luister herstelde panden onder de restricties van passend beheer weer te verkopen.

PDF
Jaarrekening 2017 Download
Naam van de ANBIStichting tot Behoud van Alphens Erfgoed
Fiscaalnummer 812643070
Contactgegevens

Anna van Burenlaan 9
2404 GA Alphen aan den Rijn
0172-493551

Voorzitter

J. C. (Jan) Böhm

Secretaris F.E. (Frans) van Beek
Penningmeester J. J. (Jos) Pijpers
Lid W. J. (Wim) van Vliet
Lid P. (Pieter) Verkade
Lid D. (Dirk) van der Veen
Lid J. (Jaap) Verkade
Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Alphense samenleving. Dankzij een bundeling van gespreide vaktechnische disciplines beschikt de stichting over eigen kennis en slagkracht en is zij in staat om omvangrijke renovaties op eigen kracht professioneel te begeleiden.

Bevoegheid bestuursleden De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Beloningsbeleid bestuursleden

Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit.

Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.

Gerealiseerde en lopende projecten

In de afgelopen jaren heeft de Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed op succesvolle wijze het historische watergemaal "Cornelis den Hertog" in de Vierambachtspolder en één van de oudste panden in het centrum van Alphen aan den Rijn "Het Schoutenhuis" in oude luister kunnen herstellen.

In samenwerking met de Stichting Rijnkade 11 is het pand "Rijn en Pruisoord" aan de Rijnkade 11 in 2 fasen volledig gerestaureerd.

Op dit moment voert de stichting het beheer over het karakteristieke brugwachtershuisje naast de Alphense brug in het centrum van Alphen aan den Rijn.