תמונה של אילוסטרציה
Tax

Bent u klaar voor de btw-wijzigingen (quick fixes) per 1 januari 2020?

Rene Storij

Om het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie te harmoniseren en verbeteren, voert Nederland per 1 januari 2020 vier zogenoemde quick fixes door. Deze vereenvoudigingen kunnen van invloed zijn op uw bedrijfsvoering, administratie, contracten en facturatie. Daarom lichten wij deze wijzigingen de komende weken verder toe.

In dit eerste artikel brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen ten aanzien van bewijsvoering om het nultarief te mogen toepassen, te weten:

  1. de status van het btw-identificatienummer.
  2. het bewijs van het naar andere lidstaten.

De status van het btw-identificatienummer

Vanaf 1 januari 2020 geldt een juist en geldig btw-identificatienummer van uw afnemer als absolute voorwaarde om het btw-nultarief toe te mogen passen. Ander bewijs van ondernemerschap is niet meer relevant.

Door deze wijziging wordt het, voor u als leverancier, nog belangrijker om op het moment van factureren het btw-nummer van uw afnemer te controleren op geldigheid. Ook dient u dit proces goed te documenteren om er zeker van te zijn dat u terecht het btw-nultarief toepast (en dit later ook kunt aantonen).

U kunt de geldigheid van de btw-identificatienummers controleren in de Europese VIES database, waarbij u telkens één btw-nummer tegelijk kunt opvragen. Grant Thornton heeft een tool ontwikkeld waarmee u in batches tot enkele duizenden btw-nummers tegelijkertijd kunt checken en meteen een pdf met resultaat krijgt, om als bewijs te bewaren.

Bewijs vervoer naar andere lidstaten

Om het btw-nultarief toe te passen dient u als leverancier ook het bewijs van vervoer van de goederen naar de andere lidstaat te kunnen aantonen. Op dit moment hanteren de EU-lidstaten verschillende regels voor deze bewijsvoering. Als leverancier dient u vanaf 1 januari 2020 over tenminste twee onafhankelijk van elkaar opgestelde bewijsstukken te beschikken. Op basis van de nieuwe regelgeving voldoet een combinatie van de volgende bewijsmiddelen in ieder geval:

  • Documenten met betrekking tot het vervoer van de goederen, bijvoorbeeld een ondertekend CMR document.
  • En een transportverzekeringsovereenkomst of een bankafschrift van betaling voor het vervoer.

Is uw afnemer verantwoordelijk voor het vervoer? Dan geldt een zogenoemde afhaalverklaring als aanvullend bewijs. Zorg dan ook dat uw afnemer deze verklaring ondertekent. Maar let op! Alleen een afhaalverklaring is officieel niet voldoende voor toepassing van het nultarief. Wij adviseren daarom nadrukkelijk om aanvullende bewijsstukken te verzamelen en te documenteren.

Heeft u vragen over deze nieuwe bewijslast of bent u geïnteresseerd in onze tool? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs. In ons volgende artikel leest u over de nieuwe regeling die geldt bij ketentransacties.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Actualiteiten

Btw quick fixes

Per 1 januari 2020 voeren alle EU-lidstaten een aantal zogenoemde quick fixes door, met als doel het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties te harmoniseren. Dit is nodig omdat de lidstaten er verschillende regels op nahouden. Lees meer over de btw quick fixes in onze serie.

Bent u klaar voor de btw-wijzigingen (quick fixes) per 1 januari 2020?

Om het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie te harmoniseren en verbeteren, voert Nederland per 1 januari 2020 vier zogenoemde quick fixes door. Deze vereenvoudigingen kunnen van invloed zijn op uw bedrijfsvoering, administratie, contracten en facturatie. Daarom lichten wij deze wijzigingen de komende weken verder toe. Lees verder.

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij ketentransacties?

In dit tweede artikel in de reeks quick fixes leest u meer over de wijzigingen bij grensoverschrijdende ketentransacties, en in het bijzonder wie in de keten het nultarief voor de intracommunautaire levering mag toepassen. Lees verder.

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij voorraad op afroep en consignatiezendingen?

In dit derde artikel van de reeks komen de regels voor voorraad op afroep en consignatiezendingen aan bod. Lees verder.