De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van?

Voor 2020 nu extra interessant voor de dga

In verband met de coronamaatregelen is voor 2020 de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van het fiscaal loon van de onderneming. Dat betekent dat de dga al bij een loon van 80.000 euro, het maximale bedrag van 2.400 euro mag ontvangen zonder belastingheffing!

Lees ook: ‘Verlaag’ het gebruikelijk dga-salaris met de Werkkostenregeling! >>

Werkkostenregeling (WKR)

Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon plus 1,2 procent van de resterende loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit is de 'vrije ruimte'. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Over het bedrag dat daarboven uitstijgt, betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent (maar zonder verdere inhoudings- of afdrachtplicht). Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte kan de werkgever nog zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil wordt gesteld ('nihilwaardering').

Gebruikelijkheidstoets

Uitgangspunt is dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de gebruikelijkheidstoets doorstaan, dat wil zeggen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert de beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van 2.400 euro sowieso (dus zonder verdere onderbouwing) als gebruikelijk wordt aangemerkt. De zojuist bedoelde afwijking van 30 procent geldt niet voor deze beleidsregel.

De dga doet er slim aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om zichzelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Overschrijding vrije ruimte vaak voordelig

Zoals gezegd, is het zo dat als het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte overtreft, de werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd is over het meerdere. Anders dan u misschien denkt, is het zo dat de 80 procent eindheffing vaak voordeliger uitpakt dan via regulier loon.

Voorbeeld: dga als enige werknemer

Holding BV wil aan de dga, als enige werknemer, een netto vergoeding van 2.400 euro toekennen. Stel dat het belastingtarief waartegen de werknemer wordt belast 49,5 procent is. Om op 2.400 euro netto uit te komen, moet de BV als werkgever een vergoeding toekennen van 4.752,50 euro. Immers:

Bruto vergoeding € 4.752,50
Af: 49,5% loonheffing € 2.352,50
Netto vergoeding € 2.400

Stel dat het loon van de dga 100.000 euro is. Dan is de vrije ruimte van de WKR 1.700 euro en de overschrijding is 700 euro. De WKR-heffing bedraagt dan 560 euro. Het voordeel van toepassing van het eindheffingsregime bedraagt dus 2.352,50 euro minus 560 euro = 1.792,50 euro.

Meer weten over de Werkkostenregeling? Bekijk ons WKR-dossier >>

Let op: extra aandachtspunt voor de werkgever die gebruik maakt van de NOW

Bij de NOW-regeling zijn extra voorwaarden gesteld. Zo is het in principe verboden om aan de directie bonussen of winstdeling uit te keren.
Als de WKR-uitkering uit de vrije ruimte aan directieleden wordt uitgekeerd, kan dit worden geïnterpreteerd als bonus of winstdeling met als risico dat de NOW-subsidie niet wordt toegekend. Wilt u dit risico niet lopen, zie dan af van een WKR-uitkering aan directie. Deze kan wel aan overige personeelsleden worden uitgekeerd.

Echter, bonus is in de NOW niet verder gedefinieerd, dus we weten niet wat hier precies wel en niet onder valt. Het moet in ieder geval wel breed geïnterpreteerd worden. De vraag ligt bij het NBA panel voor afstemming met het Ministerie.

Daarnaast verwachten we deze maand een besluit waarin dit soort dingen hopelijk worden toegelicht. Om alle risico’s uit te sluiten kunt u dus beter nog geen bonus uitbetalen; als u het toch wel wilt doen onder de term kostenvergoeding. Maar dan moet het wel een onderbouwde kostenvergoeding zijn voor diverse onkosten (parkeren, broodje, veerpont enz.). Bij twijfel kunt u voor die 2.400 euro het risico niet nemen als er NOW is aangevraagd omdat NOW vaak over tienduizenden euro’s gaat.

Overigens is bij NOW 1.0 onder de hoofdregel geen bonusverbod van toepassing.

Gerelateerde artikelen

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR
Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan