voorvoegingsverliezen

Kunt u voorvoegingsverliezen alsnog verrekenen binnen fiscale eenheid?

Dooitze Dijkstra
Door:
Stacks of cash with red blocks and black arrows
Heeft u een fiscale eenheid (vpb) met een ‘voorvoegingsverlies’? U kunt deze onder voorwaarden toch met nieuwe winsten verrekenen. Welke voorwaarden zijn dit en wat zijn uw mogelijkheden?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Uitspraak gerechtshof 

Een belastingplichtige (fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting) wilde voorvoegingsverliezen verrekenen met winsten van een nieuw ingebrachte onderneming. Deze onderneming was ten tijde van het ontstaan van de verliezen dus nog geen onderdeel van de fiscale eenheid. Toch oordeelde het gerechtshof dat dit mogelijk is. Zij maakte namelijk gebruik van de regel dat de winst van een BV die met ingang van haar oprichtingsdatum wordt gevoegd in een fiscale eenheid, aangemerkt is als winst van de maatschappij die deze BV heeft opgericht.  

Herstructurering (fusie) noodzakelijk 

Voor het verrekenen van de voorvoegingsverliezen moet dus een herstructurering (fusie) plaatsvinden. Hierbij verdwijnt de ‘oude’ BV en gaat deze op in de nieuw opgerichte BV. Belangrijk hierbij is dat er sprake is van een winstgevende dochtermaatschappij die niet tot de fiscale eenheid behoort. Door een nieuwe dochtermaatschappij op te richten binnen uw fiscale eenheid is het mogelijk om uw voorvoegingsverliezen te verrekenen.  

Hoge Raad moet zich nog uitspreken... 

Het was voor het gerechtshof niet van belang dat er een herstructurering had plaatsgevonden met alleen als doel voorvoegingsverliezen te verrekenen. Houd er wel rekening mee dat de Staatssecretaris cassatie heeft aangetekend en dat de Hoge Raad zich nog moet uitspreken!   

Kunt u voorvoegingsverliezen ook verrekenen? 

Twijfelt u of in uw fiscale eenheid (vpb) voorvoegingsverliezen zijn die u mogelijk met nieuwe winsten kunt verrekenen?

Neem contact met ons op