Innovatiebox

Een nieuw Vpb-tarief: wat betekent dit voor de innovatiebox?

Linda van de Reep
Door:
Informatieverplichting voor online platformen
Vanaf 1 januari 2022 is het hoge tarief in de vennootschapsbelasting gewijzigd naar 25,8%. Op het eerste oog een kleine wijziging die echter kan leiden tot een groter innovatieboxvoordeel.
Onderwerpen

Innovatiebox – een grondslagmaatregel

In de praktijk spreken we vaak over een innovatieboxtarief van 9%. De wettelijke regeling luidt echter iets anders. De innovatiebox is geen tariefsmaatregel, maar een grondslagmaatregel. Art. 12b Wet VPB 1969 bepaalt (vanaf 2021) dat de innovatieve winst slechts voor 9/H gedeelte in aanmerking hoeft te worden genomen. Daarbij staat H voor het hoge vennootschapsbelastingtarief. In het onderstaande voorbeeld werken we de gevolgen van de tariefswijziging uit.

Rekenvoorbeeld:

De innovatieve winst van Innovatie BV die kwalificeert voor de innovatiebox bedraagt € 2 mln.

In 2021 is het Vpb tarief tot € 245.000 15%, daarboven 25%. In 2021 hoeft dus slechts over 9/25e gedeelte van € 2 mln. vennootschapsbelasting te worden betaald. Aldus € 720.000 ( 9/25 * € 2 mln.). Hierover is vervolgens Vpb naar het reguliere tarief verschuldigd:

€ 245.000 * 15% + € 475.000 * 25% = € 155.500

Zonder toepassing van de innovatiebox was over de winst € 475.500 Vpb (€ 245.000 * 15% + € 1.755.000 * 25%) verschuldigd. Het belastingvoordeel is dan ook € 320.000

 

In 2022 is het Vpb-tarief tot € 395.000 15%, daarboven 25,8%. In 2022 is dus slechts over 9/258e gedeelte vennootschapsbelasting verschuldigd. Aldus € 697.674 (9/25,8 * € 2 mln.). Hierover is vervolgens Vpb naar het reguliere tarief verschuldigd:

€ 395.000 * 15% + € 302.674 * 25,8% = € 137.340.

Zonder toepassing van de innovatiebox was over de winst € 473.340 Vpb (€ 395.000 * 15% + € 1.605.000 * 25,8%) verschuldigd. Het belastingvoordeel is dan ook € 336.000

 

Bij forse winsten brengt dit een voordeel met zich mee. Het voorbeeld laat duidelijk zien dat in 2022 slechts over € 697.674 belasting hoeft te worden betaald, terwijl in 2021 over € 720.000 belasting is verschuldigd. Een verschil in belastbare winst van ruim € 22.000.

Overigens levert het tariefopstapje natuurlijk ook een groot voordeel op voor Innovatie BV.

De innovatiebox breuk door de jaren heen

De verschillende wijzigingen in de vennootschapsbelasting en de grondslag voor de innovatiebox, maken de berekening van het boxvoordeel nog wel eens ingewikkeld. Het gaat niet alleen om het toptarief van de vennootschapsbelasting, maar ook om het H gedeelte uit art. 12b Wet Vpb. Bij het opstellen van de fiscale positie zal hier steeds voldoende aandacht voor moeten zijn. Onderstaand een eenvoudige tabel met de juiste breuk van de laatste jaren:

2019 2020 2021 2022

7/25

7/25 9/25 9/25,8

BZ Advies

Let bij de fiscale positie goed op de innovatiebox berekening. Vaak is de grondslagvermindering een formule die volgt uit het rekenmodel. Is deze formule aangepast overeenkomstig de geldende wetgeving?

Nog interessant voor het MKB?

Met de verhoging van het tariefopstapje, en de lage eerste schijf van het Vpb-tarief van 15% komt de vraag op of het nog wel zo voordelig is om de innovatiebox toe te passen. De belastingdruk voor het MKB is inmiddels al een stuk lager. Daar valt op zich iets voor te zeggen, maar omdat de innovatiebox een grondslag maatregel is, is het niet zo dat het innovatieve MKB minder profiteert van de recente tariefswijzigingen. Bij winsten tot € 395.000 neemt het voordeel van de innovatiebox natuurlijk af, ten opzichte van eerdere jaren. Dat komt niet zozeer door de innovatiebox, maar omdat het MKB door de wetswijzingen nu eenmaal minder belasting betaalt. Per saldo is het MKB dus niet slechter af dan in 2021.

De tariefswijzigingen leiden niet tot een verslechtering voor de innovatieve onderneming. Wel blijft het goed opletten om tot een juist fiscaal resultaat te komen.

Dit artikel is eerder verschenen in SDU.