Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap: hoe maakt u de juiste keuze?

Door:
insight featured image
Kiest u als werkgever voor eigenrisicodragerschap? Dat kan twee keer per jaar: per 1 januari en per 1 juli. U moet dit wel minimaal dertien weken van tevoren melden bij de Belastingdienst: uiterlijk voor 31 maart of 1 oktober. Hoe maakt u deze keuze?
Onderwerpen

Kiest u voor eigenrisicodrager voor de WGA?

Bij eigenrisicodrager voor de WGA draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor uw rekening bij ziekte van uw werknemers. Omdat u dit eigen risico draagt, betaalt u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies, maar u heeft ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wanneer kiest u voor eigenrisicodragerschap?

Is er een laag risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering? Dan kan het eigenrisicodragerschap voor de WGA voor u gunstig zijn. UWV betaalt de al lopende WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers en neemt ook de re-integratie van deze (ex-)werknemers van u over. Krijgt uw werknemer ná uw overstap recht op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste tien jaar zelf en bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. Na tien jaar betaalt UWV de uitkering en neemt de verantwoordelijkheid voor de verdere re-integratie van u over.

Risico bij een particuliere verzekeraar onderbrengen

U kunt het risico, om de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer tien jaar te moeten betalen, herverzekeren. Informeer voor de mogelijkheden bij verschillende particuliere verzekeraars.

Hoe vraagt u eigenrisicodragerschap voor WGA aan?

U kunt twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli.

  1. Meld u aan bij de Belastingdienst.
  2. Houd er rekening mee dat u de aanvraag dertien weken voor die datum bij de Belastingdienst moet doen: uiterlijk 31 maart of uiterlijk 1 oktober.
  3. Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Let op: u bent verplicht om de garantieverklaring op te stellen via de modelgarantieverklaring op belastingdienst.nl.

Wilt u geen eigenrisicodrager meer zijn?

Wilt u stoppen met het eigenrisicodragerschap? Ook dit geeft u twee keer per jaar kenbaar: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat de afmelding ook dertien weken voor die datum bij de Belastingdienst binnen moet zijn: uiterlijk 31 maart of 1 oktober. Hierna blijft u nog wel verantwoordelijk voor de lopende WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers. Is een werknemer ziek op het moment dat u het eigenrisicodragerschap beëindigt? Dan bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer bij blijvende ziekte en in de toekomst een WGA-uitkering krijgt. Deze uitkering komt dan nog gedurende tien jaar voor uw rekening.

Wilt u ook eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet ?

Ook voor de Ziektewet flexibele arbeidskrachten (ZW-flex) kunt u eigenrisicodrager zijn. Ook hier blijft u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw werknemers die:

  • ziek uit dienst zijn gegaan bij een contract voor bepaalde tijd; of
  • voor werknemers die binnen 28 dagen na einde dienstbetrekking ziek zijn geworden en geen recht hebben op een WW-uitkering of ergens anders een dienstbetrekking hadden.

Hoe maakt u uw keuze?

Kunt en wilt u door eigenrisicodragerschap zelf meer invloed hebben op de begeleiding en re-integratie van deze zieke werknemers? Wij helpen u de juiste keuze te maken door:

  • Inzicht te geven of het eigenrisicodragerschap voor u de juiste keuze is.
  • Checken van de afgegeven Whk-beschikking.
  • Advies op maat op basis van uw specifieke situatie.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over het eigenrisicodragerschap of heeft u als werkgever andere vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.