Belastingadvies

Herinvesteringsreserve? Let op de voorwaarden!

Dooitze Dijkstra
Door:
Herinvesteringsreserve? Let op de voorwaarden!
(Her)investeert u op korte termijn in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien belasting besparen. Pas bijvoorbeeld de investeringsaftrek toe of de herinvesteringsreserve (HIR) en stel de belasting uit. Welke mogelijkheden heeft u?
Onderwerpen

Gebruik nieuwe openbaar gemaakte informatie

Op 29 april 2022 is naar aanleiding van een WOB-verzoek, informatie openbaar gemaakt over het intern beleid en de standpuntbepaling binnen de Belastingdienst over de kwalificatie van een ‘bedrijfsmiddel’, onder andere in samenhang met de HIR. Gebruik deze informatie bij de beoordeling van uw investeringen. Hierin staan namelijk een aantal interne documenten met een vraag en antwoord, inclusief toelichting, specifiek over de volgende onderwerpen:

  • warmte- en koudeopslag (WKO)-installaties
  • warmte-krachtkoppeling (WKK)-installaties
  • windturbines
  • fosfaatrechten
  • onvolledige vervanging/capaciteitsinkrimping bij beleggingspanden

WKO/WKK-installatie: wat zegt het WOZ-rapport over afschrijving?

Meestal is een warmte- en koudeopslag (WKO)-installatie en/of warmte-krachtkoppeling (WKK)-installatie geïnstalleerd in een (bedrijfs-)gebouw. De kwalificatie als werktuig op de gemeentelijke WOZ-beschikking van het (bedrijfs-)gebouw bepaalt de afschrijving op dit bedrijfsmiddel. Deze kwalificatie vindt u in het WOZ-rapport. Blijkt dit hier niet duidelijk uit? Vraag dit dan na bij uw gemeente.

Windturbines: losse zelfstandige of één bedrijfsmiddel?

Wilt u voor windturbines gebruikmaken van de investeringsregelingen (KIA, MIA, EIA)? Dan is het misschien van belang of u deze in een windmolenpark kan aanmerken als investering in één bedrijfsmiddel of als investeringen in windturbines en dus in afzonderlijke zelfstandige bedrijfsmiddelen.

De zelfstandigheid, wijze van gebruik, spraakgebruik, verkeersopvatting, het feit dat u bedrijfseconomisch niet van een geheel kan spreken en er geen onderlinge dienstbaarheid aan elkaar is, zorgt ervoor dat de Belastingdienst windturbines vaak aanmerkt als afzonderlijke zelfstandige bedrijfsmiddelen. Dit is anders zodra de windturbines onderling bouwtechnisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit is echter meestal niet het geval.

Fosfaatrechten: voldoet u aan de juiste criteria?

Ook de kwalificatie van fosfaatrechten als bedrijfsmiddel is van belang voor de toepassing van bijvoorbeeld de HIR.

Zijn de fosfaatrechten op of kort ná 1 januari 2018 verkocht, dan is het belangrijk of deze:

  • bestemd zijn voor uitoefening van het bedrijf;
  • duurzaam verbonden zijn aan de onderneming.

Heeft u in 2017 deelgenomen aan de stoppersregeling en heeft u de fosfaatrechten op of kort na 1 januari 2018 verkocht? Dan voldoet u niet aan de hiervoor genoemde criteria. De fosfaatrechten kwalificeren dan niet als bedrijfsmiddel.

Laat u in andere situaties adviseren over uw persoonlijke feiten en omstandigheden en beoordeel zo of er sprake is van een bedrijfsmiddel.

Onvolledige vervanging/capaciteitsinkrimping bij beleggingspanden

Bij de reactie op het WOB-verzoek over de HIR in relatie tot onvolledige vervanging/capaciteitsinkrimping bij beleggingspanden verwijst de Belastingdienst naar beleid en jurisprudentie.

Vraag: is er sprake van eenzelfde economische functie? Hierbij merkt de Belastingdienst op dat u het begrip 'capaciteitsinkrimping' moet relateren aan het verkochte bedrijfsmiddel, niet aan de onderneming. In de kern gaat het bij de HIR om of er, vanuit het verkochte bedrijfsmiddel beschouwd, sprake is van een onvolledige vervanging gezien de economische functie van dat bedrijfsmiddel, niet of er sprake is van capaciteitsinkrimping van de onderneming. De HIR belemmert u niet in uw mogelijkheden andere activiteiten uit te breiden met de rest van de verkoopopbrengst. Die aangekochte bedrijfsmiddelen hebben echter vaak een andere economische functie. Over ‘capaciteitsinkrimping’ merkt de Belastingdienst ook op dat als de aankoopprijs van het vervangende pand onder de verkoopprijs van het oude pand ligt, in geval van een beleggingspand, dan sprake is van capaciteitsinkrimping.

Zoek uit of u belasting kan besparen

Heeft u een HIR of gaat u investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Laat dan vooral bij bedrijfsmiddelen zoals fosfaatrechten, windturbines, warmte- en koudeopslag (WKO)-installaties en/of warmte-krachtkoppeling (WKK)-installaties beoordelen of u belasting kan besparen met één van bovengenoemde investeringsregelingen en/of u belasting kan uitstellen met de HIR. Bij onvolledige vervanging of capaciteitsinkrimping spelen specifieke regels. Dit is altijd een individuele beoordeling voor elke investering in bedrijfsmiddelen. Daarom helpen we u hier graag bij.

Neem contact met ons op