insight featured image
Maatschappen voor medisch specialisten (MSB) staan regelmatig voor de vraag of hun managementdiensten voor de btw zijn belast of vrijgesteld, Recentelijk oordeelde een rechtbank dat in die specifieke situatie de managementactiviteiten van een MSB zijn vrijgesteld van btw.
Onderwerpen
Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Hier spelen tegenstrijdige belangen. Het ziekenhuis kan de btw niet in aftrek brengen, dus de btw werkt kostenverhogend. De specialist heeft misschien liever wat btw-belaste omzet, om zo een deel van de btw op de kosten in aftrek te kunnen brengen. Hoe kwam de rechtbank tot haar oordeel?

Dit zijn de feiten 

In deze zaak heeft een MSB een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een ziekenhuis. Daarin is opgenomen dat de medisch specialisten hun praktijk binnen de ziekenhuisorganisatie uitoefenen voor een goede integrale zorgverlening aan de patiënt en dat zij zich bij de uitoefening daarvan aanpassen aan de mogelijkheden en organisatie van het ziekenhuis. Daarbij zijn de medisch specialisten verplicht om de kwaliteits- en organisatieontwikkeling binnen het ziekenhuis te volgen. De MSB had btw in rekening gebracht en is vervolgens in bezwaar gegaan tegen de eigen aangifte.

Btw-teruggave zorg

Het oordeel van de rechtbank 

De rechtbank vindt dat de MSB btw-ondernemer is, met als btw-vrijgestelde hoofdactiviteit gezondheidskundige verzorging van de mens. De rechtbank vindt ook dat het ziekenhuis deze diensten afneemt en niet de patiënt. Daarbij vindt de rechtbank dat de managementdiensten opgaan in de gezondheidskundige hoofdactiviteiten, ofwel daaraan ondergeschikt zijn. Dat betekent dat de managementdiensten net als de gezondheidskundige diensten zijn vrijgesteld van btw. De rechtbank gebruikt daarbij als argument dat het ziekenhuis primair specialistische zorg wenst in te huren en dat dit zo goed en efficiënt mogelijk plaatsvindt.  

De Belastingdienst is nog niet overtuigd 

De Belastingdienst is het hier niet mee eens en meent dat de managementdiensten niet opgaan of ondergeschikt zijn aan de gezondheidskundige diensten en daarom niet zijn vrijgesteld van btw. De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan. Definitieve zekerheid is er dus nog niet. Voor nu geeft deze uitspraak houvast voor gelijke situaties. Uiteraard is iedere situatie anders en adviseren we iedere situatie afzonderlijke te beoordelen.  

Wat kunt u als zorginstelling of MSB doen? 

Het kan geen kwaad om de samenwerkingsovereenkomsten nog eens tegen het licht te houden. Wellicht is er aanleiding om in gezamenlijk overleg de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen met het oog op de toekomst, of om voor het verleden bezwaar te maken tegen eventueel ten onrechte berekende en afgedragen btw. Bent u zich er wel van bewust dat het voor MSB’s juist aantrekkelijk kan zijn om btw in rekening te brengen over de verrichte managementdiensten, omdat dit resulteert in een (gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting. Heeft u hier assistentie bij nodig of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.