article banner
Belastingen

Nieuwe box 3 regeling raakt tweede woning in buitenland

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Met ingang van 2017 is in de inkomstenbelasting de regeling van box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie gold van 4 procent en een belastingtarief van 30 procent, is dat sinds 1 januari 2017 veranderd. Wat betekent dit voor uw onroerend goed in het buitenland?

Sinds 1 januari 2017 is er qua rendementsfictie een nieuwe progressieve staffel: de vaste 4 procent is ingeruild voor een drie schrijven systeem dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf (het zogenoemde 1 miljoen plus-vermogen). Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent.

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Voor buitenlands onroerend goed gold in box 3 altijd een vrijstelling. De 'stenen' worden immers altijd alleen maar belast in het land waar ze zijn gesitueerd. Een Nederlander met een tweede woning in Frankrijk betaalt de belasting over die tweede woning dus in Frankrijk. En in Nederland zelf hebt u dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (hierna: aftrek tvvdb) via een belastingverdrag of via de zogenoemde eenzijdige regeling. De aftrek tvvdb voor dit soort 'inkomen' uit zo'n tweede woning in het buitenland wordt verleend via de vrijstellingsmethode. U zou denken dat 'vrijstelling' betekent dat u in Nederland dan dus niets meer hoeft te betalen aan box 3 inkomstenbelasting. Dat was ook tot en met 2016 het geval. Vrijstelling was ook daadwerkelijk 100 procent vrijstelling.

Vrijstelling werkt niet meer volledig

Maar in gaat die vlieger helaas niet meer op en moet u toch wat Nederlandse belasting betalen. De vrijstelling werkt dus niet meer volledig. En de oorzaak daarvoor is dat de belastingdienst de vrijstelling berekent via de evenredigheidsmethode. Als u dan bij een gelijkblijvend belastingtarief wel een oplopende rendementsfictie hanteert (van 2,87 procent in de eerste schijf, 4,6 procent in de tweede schijf en daarboven 5,39 procent) dan werkt die evenredigheidsmethode zo uit dat u toch een beetje Nederlandse belasting betaalt over de buitenlandse tweede woning. Vrijstelling is dus geen vrijstelling!

De boosdoener is de oplopende rendementsfictie die de belastingdienst heeft bedacht. Het is deze fictie die er toe leidt dat er in Nederland belasting betaald moet worden, terwijl recht bestaat op vrijstelling. De belastingbetaler die het hier niet mee eens is, moet te zijner tijd tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting inzake het jaar 2017 (en eventueel ook voor de daaropvolgende jaren).

Een cijfervoorbeeld

Box 3 oude systeem (zoals geldend in 2016):

Box 3 vermogen van de heer X, inwoner van Nederland:
Spaargeld  € 400.000
Tweede woning Frankrijk € 200.000

Stel: geen belastingvrije som, geen schulden.

Belastingberekening

  Bedrag Percentage Fictief rendement
Spaargeld: € 400.000 4% € 16.000
Tweede woning: € 200.000 4% € 8.000
Totaal:     € 24.000
Belasting:   30%  € 7.200

 

  Bedragen Totaal
Aftrek tvvdb: (buitenlands inkomen / wereldinkomen) x belastingbedrag (€ 200.000 / € 600.000) x € 7.200 € 2.400
Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlandse bezit € 7.200 min € 2.400 € 4.800

Conclusie

Bij box 3 'oud' is de tweede woning in Frankrijk volledig vrijgesteld van Nederlandse box 3 inkomstenbelasting.

Box 3 nieuwe systeem (zoals geldend in 2017):

Box 3 vermogen van de heer X, inwoner van Nederland:
Spaargeld  € 400.000
Tweede woning Frankrijk € 200.000

Stel: geen belastingvrije som, geen schulden.

Belastingberekening

Fictief rendement het geheel van spaargeld plus tweede woning:

  Bedrag Percentage Fictief rendement
  € 75.000 2,87% € 2.152
  € 525.000 4,6% € 24.150
Totaal:     € 26.302
Belasting:   30%  € 7.891

  

  Bedragen Totaal
Aftrek tvvdb: (buitenlands inkomen / wereldinkomen) x belastingbedrag (€ 200.000 / € 600.000) x € 7.891 € 2.630
Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlandse bezit € 7.891 min € 2.630 € 5.261

Conclusie

Bij box 3 'nieuw' is de tweede woning in Frankrijk niet volledig vrijgesteld van Nederlandse box 3 inkomstenbelasting.

Er moet nu in Nederland feitelijk 130 euro betaald worden over de tweede woning, want bij volledige vrijstelling zou in Nederland slechts 400.000 euro Nederlands vermogen in de heffing mogen worden betrokken, hetgeen een belastingschuld van 5.131 euro oproept. En omdat nu 5.261 euro betaald moet worden, is de blauwe envelop dus in 2017 in feite 130 euro duurder dan u had mogen verwachten bij (echte) vrijstelling.

Belastingverdragen

Tot slot: Nederland heeft met vele landen belastingverdragen gesloten. De tekst kan per verdrag verschillen en dus ook de wijze waarop vrijstelling is overeengekomen met het betreffende buitenland. Wees hier alert op.

Download de whitepaper 'De invloed van de nieuwe box 3 regels op uw vakantiewoning'

Actualiteiten

Lees ook andere artikelen over uw vermogen

Kan ik een hogere rente op mijn spaargeld krijgen via de inkomstenbelasting?

Moet u via de inkomstenbelasting jaarlijks bijbetalen? Dan ontvangt u binnenkort de voorlopige aanslag 2019. Uw voorlopige aanslag 2019 mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Als u de aanslag in één keer betaalt, vóór 28 februari aanstaande, dan geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat een rentevergoeding van 1,7 procent. .

Houdt de belastingdienst rekening met mijn bitcoin koersverlies?

U zal ze maar gekocht hebben in de hausse die najaar 2017 ontstond: bitcoins. De koers ging rap omhoog. En dan wil toch iedereen daar zijn of haar graantje van meepikken? Ook al is de koers flink gestegen, toch maar instappen. In goed Nederlands: FOMO, ook wel: the fear of missing out. Als spaargeld niets oplevert en u de bitcoin iedere dag ziet stijgen, dan is het natuurlijk erg verleidelijk om in te stappen. Lees meer over hoe om te gaan met bitcoins in box 3.

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent. Lees meer over heffing op uw buitenlands onroerend goed.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? .

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate