article banner
Actualiteit

‘Verlaag’ het gebruikelijk loon met de Werkkostenregeling!

Met ingang van 1 januari 2015 is de gebruikelijkloonregeling aangescherpt. Diverse dga’s moeten naar verwachting hun gebruikelijk loon hierdoor verhogen. De Werkkostenregeling (WKR), die in 2015 verplicht in werking is getreden, biedt echter mogelijkheden om het te verlonen gebruikelijk loon te verlagen.

Lees ook: ‘Verlaag’ het gebruikelijk dga-salaris met de Werkkostenregeling! >>

Gebruikelijkloonregeling vanaf 2015

Het gebruikelijk loon dat een dga vanaf 2015 dient te genieten wordt minimaal gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn binnen het bedrijf;
  • 44.000 euro.

Tot en met 2014 werd aangesloten bij het loon uit soortgelijke dienstbetrekking. De belastingdienst slaagde er niet altijd in om een soortgelijke dienstbetrekking te vinden om het loon mee te vergelijken. Daarom is het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ vervangen door het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Deze wijziging maakt het voor de belastingdienst eenvoudiger om de hoogte van het gebruikelijk loon vast te stellen. Daarnaast is de zogenoemde doelmatigheidsmarge verlaagd van 30 procent naar 25 procent. Naar verwachting moeten diverse dga’s hun gebruikelijk loon hierdoor verhogen.

Gebruikelijk loon en WKR

Als gevolg van de verplichte invoering van de WKR per 2015 kan het te verlonen gebruikelijk loon mogelijk omlaag. De gebruikelijkloonregeling sluit, volgens de staatssecretaris van Financiën, namelijk aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting (inclusief de bijtelling voor de auto). Dit loonbegrip omvat ook eindheffingsbestanddelen. De vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR zijn gebracht (inclusief gerichte vrijstellingen zoals reiskosten en studiekosten) mag de dga dus ook tot zijn gebruikelijk loon rekenen.

Voorbeeld

Stel: Gebruikelijk loon (75 procent loon uit de 
meest vergelijkbare dienstbetrekking)
€ 75.000

Af:

Bijtelling auto

€ 10.000

Af:

Aangewezen WKR eindheffingsbestanddelen

€ 5.000

 

Nog te verlonen gebruikelijk loon

€ 60.000                   

Hoewel diverse dga’s hun gebruikelijk loon dit jaar waarschijnlijk moeten verhogen, hoeft dit dus niet altijd tot meer verschuldigde loonbelasting te leiden. Sterker nog, dit kan weleens minder worden!

Meer informatie

Voor meer informatie of voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Grant Thornton.