article banner
Corporate finance

Hoe neem ik als manager het bedrijf over van de huidige aandeelhouders?

Wilfred van der Lee Wilfred van der Lee

Bij een management buy-out nemen één of meerdere leden van het MT (management team) het bestaande bedrijf geheel of gedeeltelijk over van de huidige aandeelhouders, de werkgever. Voor managers met ‘hart voor de zaak’ is het een mooie volgende stap in hun carrière. Doordat het MT het bedrijf door en door kent, is een management buy-out vaak een succesformule voor bedrijfsovernames. Toch gaat een management buy-out niet over één nacht ijs. Het is tenslotte niet niks om als werknemer te onderhandelen met uw werkgever.

In dit artikel leest u over:

Wanneer kiest u voor een management buy-out?

De meest gebruikelijke redenen voor een management buy-out zijn:

 1. De huidige aandeelhouder wil stoppen met werken en er is geen opvolging vanuit de familie.
 2. Het huidige management is geïnteresseerd en er is sprake van een gunfactor van de huidige aandeelhouder richting het MT.
 3. De huidige aandeelhouder wil het bedrijf niet aan externe partijen verkopen omdat dit bijvoorbeeld concurrenten zijn waar jarenlang tegen gestreden is.
 4. De aandeelhouder is een multinational die uit meerdere units bestaat en een divisie wil afstoten (verkopen).

Financiering van een management buy-out 

Vaak heeft een MT  zelf niet voldoende financiële middelen om de overnamesom bijeen te krijgen. Bij  een realistische verkoopprijs , is het goed mogelijk om een management buy-out te  financieren. Mogelijke financieringsbronnen zijn:

 1. Eigen inbreng door het MT
 2. Bancaire kredieten
 3. Financiering door de verkoper (vendor loan)
 4. Kapitaal verstrekt door investeerders

In de praktijk is het vaak een combinatie van financieringsvormen.

Actualiteiten

Acties tijdens de verschillende fasen van het management buy-out-traject

Voorbereiding Onderhandelen Financiering Closing
Werkafspraken vastleggen

Uitbrengen niet bindend/indicatief bod

Opstellen financieringsmemorandum

Optioneel: due diligence
Informatieverzameling Onderhandelingen met werkgever Gesprekken met banken en investeerders Vastleggen afspraken financiers
Waardebepaling Intentieverklaringen Beoordelen financieringsvoorstellen Opzetten juridische structuur
Financiële haalbaarheid     Opstellen overeenkomsten

 

Uitdagingen tijdens een management buy-out-traject

De overgang van managementteamlid naar eigenaar is een stap die uiteraard gepaard gaat met enkele uitdagingen. Het is belangrijk dat de onderhandelingen tussen het MT en de huidige werkgever in goed overleg plaatsvinden. En dat er aan beide kanten een gevoel van vertrouwen heerst. Natuurlijk geven de onderhandelingen af en toe spanningen. Adviseurs fungeren dan als buffer tussen partijen. Ook moet u veel zaken regelen, zoals het oprichten een vennootschap, een (fiscaal) optimale juridische structuur, verzekeringen, etc.

Win-win situatie voor beide partijen

Voordelen voor koper (MT)
 1. De koper kent het bedrijf. Op deze manier hoeven de contacten met leveranciers en klanten niet van de grond af te worden opgebouwd.
 2. De koper is bekend met de kansen en de bedreigingen van het bedrijf.
 3. Via een management buy-out regelt u bedrijfsopvolging relatief eenvoudig. En het due diligence onderzoek is meestal beperkt.
Voordelen voor verkoper (werkgever)
 1. Door de verkoop aan intern personeel blijft de vertrouwelijkheid makkelijker gehandhaafd.
 2. De kans dat personeelsleden het bedrijf verlaten na de overname is aanzienlijk kleiner.
 3. Over het algemeen presteren bedrijven die via een management buy-out worden overgenomen goed. De kopers kennen de onderneming goed komen nu met de blik van een ondernemer het roer te staan.

Wij helpen u graag

Het succes van een bedrijfsovername door het MT hangt af van veel factoren. Wij begeleiden het MT of de bestaande aandeelhouder graag in het gehele proces naar maximaal succes. Heeft u nog vragen heeft of wilt u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met onze specialisten.