Corporate finance

Sterke groei overnames bouwsector: waar komt dit vandaan?

Wilfred van der Lee
Door:
insight featured image
Nadat de overnamemarkt in eerste instantie door de coronacrisis abrupt tot stilstand kwam, zat het aantal overnames in de tweede helft van 2020 alweer sterk in de lift. Nog opvallender is dat het aantal overnames in de bouwsector in 2021 in zowel Nederland als in Europa ver boven het niveau van voor de coronacrisis ligt. Waar komt deze sterke groei vandaan? Wij leggen het u uit.
Onderwerpen

In onderstaande grafieken ziet u dat voor de bouwsector het zwaartepunt van het aantal overnames in de tweede helft van 2020 lag.

Aantal overnames bouwsector in Nederland en Europa

Economie groeit harder dan verwacht

Het toenemende vertrouwen in het herstel van de economie in 2021 geeft een nieuwe impuls aan de overnamemarkt. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,2 procent en volgend jaar met 3,7 procent en de rente is nog steeds laag. Daarom hebben veel sectoren een goed tweede kwartaal achter de rug en zijn de vooruitzichten ook gunstig. Dit zijn goede omstandigheden om een bedrijf te verkopen en te kopen.

Grant Thornton over overnames
Grant Thornton over overnames
Lees dit artikel

Sterke financiële resultaten in de bouwsector

Bouwbedrijven laten een verdubbeling van de omzetgroei in 2021 zien. Het Samen Veilig Doorwerken-protocol heeft hier mede voor gezorgd doordat de bouwsector door kon werken. Deze sterke financiële resultaten zorgen voor groeimogelijkheden waaronder overnames. Daarnaast leiden de goede prestaties van bouwbedrijven ook tot interesse vanuit investeringsmaatschappijen.

Jaarlijkse omzetgroei bouwbedrijven in Europa

Complexiteit gebouwen zorgt voor meer vraag in niche markten

Veel opdrachtgevers zijn op zoek naar specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing, elektronica en smart buildings. Zij geven de voorkeur aan ‘one-stop-shop’ waardoor bedrijven meer en bredere kennis in huis moeten hebben.

Ook zien we een consolidatieslag in de vastgoed onderhoudsmarkt doordat de dienstverlening steeds complexer wordt. Totaalonderhoud wordt steeds belangrijker. Investeringsmaatschappijen groeien in de onderhoudsmarkt door middel van een ‘buy-& build’ strategie: groeien door middel van overnames.

Schaarste van technisch opgeleid personeel

Door vergrijzing en economische groei verwachten we een structurele schaarste van vaktechnische werknemers in Nederland. Deze schaarste dwingt grotere bedrijven om kleinere bedrijven, en zo werknemers, over te nemen door middel van acquisities.

Zoeken naar schaalvoordelen door stijgende inkoopkosten

De grondstofprijzen bereiken recordhoogtes waardoor de inkoopkosten van bouwbedrijven stijgen. Overnames zorgen voor het creëren van schaalvoordelen waardoor grotere bouwbedrijven meer invloed op de inkoopprijzen kunnen uitoefenen of hogere tarieven hanteren.

Woningnood zorgt voor groeiende omzet in de bouwsector

De woningnood in Nederland heeft een positieve invloed op de bouwsector. Dit zorgt namelijk voor stabiele toekomstige kasstromen door structurele aanbesteding vanuit de overheid en grote vastgoedontwikkelaars. Dit zorgt voor vertrouwen en groeipotentie in de sector. Ook dit is aantrekkelijk is investeerders.

Hogere waarderingen in de bouwsector

Bovengenoemde oorzaken leiden tot hogere waarderingen voor bouwbedrijven. Er wordt tegenwoordig gemiddeld meer betaald, wat betekent dat de bouwsector erg in trek is. De huidige ondernemingswaarde voor beursgenoteerde bedrijven in de sector is 8.5x de EBITDA van een bedrijf. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven ligt deze multiple 4 Deze toename in waarderingen zet ondernemers er vaker toe het bedrijf te verkopen.

Waarderingen bouwsector

Energieconvenanten leiden tot het verduurzamen van woningen

Door alle huidige energieconvenanten staat energiebesparing en duurzaamheid hoog op de agenda van de woningcorporaties. Hierdoor hebben 2,4 miljoen corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B. Dat is de eerste stap naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050.

Daarentegen heeft de PFAS-problematiek een remmende werking op de groei in de bouwsector en is de bouwsector hierdoor erg afhankelijk van de overheid.

De toekomst van de bouwsector blijft door de verschillende ontwikkelingen die er momenteel spelen dynamisch. De waarderingen voor de sector stijgen samen met de financiële resultaten van de bedrijven, ondanks de coronacrisis, de PFAS, stikstof en duurzaamheidsproblematieken. Waar bouwbedrijven voor veel uitdagingen staan, is er ook veel potentie en groei te behalen voor ondernemers in de bouw.

Denkt u na over bedrijfsverkoop?

Bent u van plan uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen? Dit levert veel uitdagingen op. Bereid u hier goed op voor. Wij helpen u hier graag bij zodat u uw doelstellingen optimaal realiseert. Neem contact op met één van onze overnamespecialisten.