Belastingen

EU-oplossing voor IOSS-problemen goedgekeurd

Aiki Kuldkepp
Door:
insight featured image
Heeft de Douane bij u als verkoper of online marktplaats onterecht invoer-btw geïnd? U heeft nu de mogelijkheid om dit in uw latere Import One-Stop Shop (IOSS-)aangiften terug te vorderen. Met deze oplossing komt de Europese Unie (EU) voor het probleem van dubbele belastingheffing door de nieuwe Invoerregeling IOSS. De lidstaten van de EU (de Raad) keurden deze oplossing goed. 
Onderwerpen

Wat was het probleem? 

Op 1 juli 2021 trad de Europese Invoerregeling IOSS in werking: een éénloketsysteem voor verkopen van ingevoerde producten met een geringe waarde (minder dan 150 euro).

Echter, wanneer u gebruikmaakte van de IOSS-regeling, kreeg u mogelijk te maken met dubbele belastingheffing. De EU merkte dit aan als een dringend probleem en besteedde hier direct aandacht aan.

Waardoor ontstaat dubbele belastingheffing bij de invoer van goederen van geringe waarde?

Het dubbel heffen van belasting bij de invoer van goederen met geringe waarde heeft twee oorzaken:

  1. Het IOSS-nummer van de leverancier is bij de inklaring van de goederen niet vermeld.  
  2. De Douane kan het IOSS-nummer niet valideren in een volledige douaneaangifte (H1). 

Ook al betaalt de uiteindelijke koper btw op IOSS-goederen (bij de check out/‘point of sale’), ontstaat er ook btw bij de invoer van IOSS-goederen als online marktplaats of de leverancier op de invoeraangifte geen geldig IOSS-nummer vermeldt of dit niet wordt gevalideerd door de Douane. Hier ontstaat dus die dubbele belastingheffing.

Wanneer geldt de voorgestelde oplossing?

Deze oplossing is in beide gevallen gericht op het terugvorderen van btw in uw volgende IOSS-aangifte omdat de handelaar in feite zijn IOSS-nummer verstrekt, maar het óf niet is doorgegeven óf de Douane het niet kan valideren in de H1-douaneaangifte door technische problemen in de EU-lidstaat van invoer.  

Wie vordert wanneer terug?

Heeft uw klant bij invoer btw moeten betalen, dan moet u de klant de btw, die op het moment van levering (bij de check out/‘point of sale’) in rekening is gebracht, terugbetalen.

Moet u btw terugbetalen aan de afnemer, dan kan dit via een creditnota. Deze creditnota (of een ander document) toont, samen met het bewijs dat de btw bij invoer is betaald, aan dat de leverancier de overeenkomstige correctie mag aanbrengen in zijn IOSS-aangifte.

Vallen de verkoop van de goederen en de teruggaaf van de btw in dezelfde IOSS-aangifteperiode, dan mag de verkoper van de goederen of de online marktplaats de levering niet in de IOSS-aangifte opnemen.

Vindt de btw-teruggave plaats in de periode na de oorspronkelijke verkoop, dan moet de verkoper of de online marktplaats de correctie aanbrengen in de volgende IOSS-aangifte voor het tijdvak waarin de teruggave plaatsvond. Omdat u de correctie aanbrengt in de IOSS-aangifte, is de btw op de invoer gehandhaafd en hoeft u de invoeraangifte dus niet ongeldig te maken.  

Heeft u vragen over deze oplossing?

Neem bij vragen of onduidelijkheden altijd contact op met één van onze adviseurs. Zo voorkomt u dubbele heffing bij de invoer van goederen van geringe waarde.