BTW

Invoer-btw: voorkom dat dit een kostenpost wordt

insight featured image
Bij de invoer van goederen betaalt uw onderneming invoer-btw over de waarde van uw ingevoerde goederen. Het kan zijn dat u de btw zelf aan de douane betaalt. Het is ook mogelijk dat uw logistiek dienstverlener de btw betaalt en vervolgens aan uw onderneming doorbelast. Sinds Brexit krijgen wij veel vragen over het terugvragen van invoer-btw. We zetten de regels en aandachtspunten op een rij zodat dit voor u geen onnodige kostenpost wordt.
Onderwerpen

Wie heeft recht op teruggaaf invoer-btw?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde eind 2020 (Weindel-arrest) dat in beginsel alleen de eigenaar van de goederen de invoer-btw mag terugvragen. In de Nederlandse wet staat echter dat degene voor wie de goederen zijn bestemd recht heeft op teruggaaf van de invoer-btw. Hiermee lijkt de Nederlandse wet vooralsnog ruimer dan de uitleg van het Europese Hof van Justitie.

U moet het recht op teruggaaf van betaalde invoer-btw aan de hand van boeken en bescheiden aantonen. Zorg ervoor dat u dit goed in uw administratie vastlegt en volg de juiste douaneprocedures. Op de invoerdocumenten moeten bijvoorbeeld de juiste gegevens en het EORI-nummer van uw onderneming staan. De belastingdienst kan deze documenten opvragen om te controleren of uw onderneming de invoer-btw mag terugvragen. Staat uw onderneming niet op de invoerdocumenten, dan kan de belastingdienst de teruggaaf weigeren.

Terugvragen invoer-btw na werkzaamheden voor klant

Met name als u dienstverlener bent en goederen voor uw klanten invoert voor het uitvoeren van werkzaamheden kan u problemen krijgen bij het terugvragen van de invoer-btw. Bijvoorbeeld: een onderneming repareert een partij televisies afkomstig van een klant uit het Verenigd Koninkrijk op een werkplaats in Nederland. Bij de invoer van de televisies in Nederland is de reparatiedienstverlener invoer-btw verschuldigd. Echter, kan alleen de eigenaar in het Verenigd Koninkrijk deze invoer-btw terugvragen.

Brexit: Import & export
Brexit: Import & export
Lees dit artikel

Hoe lost u dit op?

Invoerprijs verwerken in verkoopprijs

Bent u de dienstverlener in het voorbeeld? Dan mag u de betaalde invoer-btw dus niet terugvragen. Dit mag u alleen als u kan aantonen dat de prijs van de ingevoerde goederen is verwerkt in de latere verkoopprijs van de producten of diensten die uw onderneming verkoopt. Bent u geen eigenaar van de ingevoerde goederen, dan is dit niet snel het geval.

Invoer-btw doorbelasten aan klant

De invoer-btw hoeft ook geen kostenpost te zijn wanneer de dienstverlener deze doorbelast aan de klant. De klant is dan eigenaar van de goederen en mag de doorbelaste invoer-btw terugvragen. Hierbij is de uitdaging dat de klant de btw (zonder lokale btw-registratie in Nederland) via een EU Teruggaafverzoek moet terugvragen. Dit is vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Klant voert producten in

Een andere mogelijkheid is dat de klant de televisies in Nederland invoert in plaats van de dienstverlener. De klant is immers eigenaar van de goederen en heeft daarom recht op teruggaaf van de invoer-btw. Hierdoor loopt de klant zelf wel tegen administratieve lasten en verplichtingen aan. Deze oplossing biedt daarom in slechts enkele gevallen uitkomst.

Bijzondere regelingen om invoer-btw te voorkomen

Bent u eigenaar van de goederen? Dan heeft u mogelijkheden om daadwerkelijke betaling van de invoer-btw te voorkomen. Denk hierbij aan:

  • een vergunning om de invoer-btw te mogen verleggen naar de btw-aangifte (artikel 23-vergunning);
  • het gebruiken van een (beperkt of algemeen) fiscaal vertegenwoordiger;
  • de regeling voor consignatiezendingen;
  • de douaneregeling actieve veredeling.

Controleer doorbelasting invoer-btw door logistiek dienstverleners goed

Logistiek dienstverleners en douaneagenten zorgen voor de douaneformaliteiten en zijn verantwoordelijk voor alle administratie rond de invoer. Vaak schieten de douaneagenten de invoer-btw aan de douane voor. De douaneagent belast de btw vervolgens op een factuur door aan uw onderneming.

Deze doorbelasting van invoer-btw gaat echter vaak mis. De logistiek dienstverlener belast invoer-btw bijvoorbeeld door aan een andere juridische entiteit van een onderneming, dan de entiteit die heeft ingevoerd (en op de invoerdocumenten staat).

Is uw onderneming een concern met meerdere entiteiten? Controleer dan goed of de invoer-btw door de logistiek dienstverlener aan de juiste entiteit is doorbelast. Zo stelt u het recht op teruggaaf veilig.

Bent u logistiek dienstverlener? Maak dan goede afspraken met uw klanten zodat zij de doorbelaste invoer-btw kunnen terugvragen.

In gesprek over invoer-btw?

Wellicht is er een oplossing waardoor de invoer-btw voor u geen kostenpost wordt of kan u een bijzondere regeling toepassen. Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze btw-adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.